Welkom Gast. Inloggen or Registreren

0 Antwoorden

Zelfstandige in bijberoep niet overeenkomstig met arbeidsvoorwaarden?

Vraag van: 820 keer bekeken Startersforum

 ik ben nu aan het werken aan en site om te starten als zelfstandige in bijberoep met een eCommerce site. 

In mijn arbeidsovereenkomst staat echter het volgende:

"De Werknemer gaat akkoord om zijn volledige arbeidstijd en al zijn inspanningen uitsluitend voor de belangen van de Vennootschap aan te wenden en zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Vennootschap, gedurende onderhavige arbeidsovereenkomst alsook tijdens de periodes van schorsing ervan, geen andere betrekking te aanvaarden of enige andere professionele activiteit buiten de Vennootschap uit te oefenen, ongeacht of deze gelijkaardig is of niet."

Betekent dit dat ik geen zelfstandige in bijberoep kan worden volgens deze overeenkomst of wat is hier de exacte betekenis van?

Deze vraag beantwoorden