Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Zelfstandige in bijberoep met tijdskrediet?

Vraag van: 3521 keer bekeken Zelfstandig bijberoep

Ik werk en zou willen starten met een bijberoep. Heb ik recht op tijdskrediet in mijn hoofdberoep en hoeveel jaren heb ik daar recht op? Krijg ik gedurende dat tijdskrediet ook nog een uitkering?

1 Antwoorden 1. Eline De Meyer

  Er is een verschil tussen tijdskrediet en loopbaanonderbreking:

  1)Bent u een werknemer uit de privé-sector, contractueel personeel uit de publieke sector of vastbenoemd personeel van de lokale en provinciale besturen

  => Kwalificatie als zelfstandige in bijberoep op voorwaarde dat u gedurende minstens 12 maanden die voorafgaan aan het begin van het tijdskrediet een zelfstandige activiteit
  uitoefende en voor zover er een volledige schorsing van de andere beroepsactiviteit is met genot van onderbrekingsuitkeringen. Zijn deze voorwaarden niet vervuld, dan wordt
  u als zelfstandige in hoofdberoep gekwalificeerd.

  2) Vastbenoemde ambtenaren
  => Kwalificatie als zelfstandige in bijberoep gedurende het eerste jaar loopbaanonderbreking. Ook voor de 4 daaropvolgende jaren kunt u als bijberoep gekwalificeerd worden op voorwaarde dat u de nodige bewijsstukken inzake gelijkstelling met periodes van tewerkstelling bezorgt.

  Sowiezo moet de RVA u toestemming geven om een tijdskrediet/loopbaanonderbreking te kunnen cumuleren met een zelfstandige activiteit in bijberoep.

  Meer info mbt starten als zelfstandige: http://www.securex.be/nl/zelfstandige/opstart/start/


Deze vraag beantwoorden