Welkom Gast. Inloggen or Registreren

4 Antwoorden

Zelfstandige activiteit in combinatie met invaliditeit?

Vraag van: 15795 keer bekeken Zelfstandig bijberoep

Kun je een zelfstandige activiteit op te starten als uitkeringsgerechtigde met invaliditeit van meer dan 66% . Hoe zit dit in elkaar precies? Ik werd getroffen door Kanker en kan hierdoor niet meer fulltime werken, krijg wel een uitkering maar het is niet voldoende om te leven. Ik ben een alleenstaande ouder met 2 kinderen ten laste. Moet ik mijn droom opgeven? Ik wil zo graag nog iets betekenen voor de maatschappij of bestaat er toch een kans dat ik iets mag oprichten? En zo ja in welke vorm, een vzw?

4 Antwoorden 1. nelevdh - Securex ondernemingsloket

  Het is belangrijk vooraf goed te informeren bij de bevoegde instanties over de mogelijkheid om een zelfstandige activiteit te combineren met een uitkering. Dit bij de betalingsinstelling, ik vermoed hier uw ziekenfonds. U zal bij de adviserend geneesheer moeten langsgaan die uw situatie zal onderzoeken en een standpunt inneemt. Vraag zeker om dit schriftelijk te laten bevestigen. 2. zelfstandigen.be

  Er bestaan landen waar mindervaliden een invulling aan hun leven kunnen geven met een zelfstandig bijberoep. Dat is niet het geval in Belgiƫ.

  Het is het een of het ander d.w.z. invaliditeitsuitkering of een zelfstandige activiteit. Omdat een invaliditeitsuitkering niet als een vervangingsinkomen beschouwd wordt (zoals een werkloosheidsvergoeding bijvoorbeeld), zal het RSVZ jou automatisch in hoofdberoep aansluiten. Zelfstandige in bijberoep is m.a.w. niet mogelijk.

  Verder is het zo dat voor om het even welke (neven)activiteit, je altijd de toestemming nodig hebt van jouw adviserende geneesheer. Hij of zij is dus de aangewezen persoon om als eerste te contacteren.

  Je zou kunnen overwegen om als “zelfstandige in loondienst” te handelen. Dan ben je werknemer i.p.v. zelfstandige terwijl je toch zelfstandig werk kunt verrichten. Zie http://www.zelfstandigen.be/freelance-werken/

  Aangezien je op die manier over het werknemersstatuut beschikt, kun je van jouw adviserende geneesheer mogelijk de toelating bekomen om een aantal uren per week te werken naast jouw invaliditeitsuitkering. 3. Chris

  Volgens de website van de CM ( Christelijke Mutualiteit ) kan je wel een zelfstandige activiteit uitoefenen als invalide op voorwaarde dat je toestemming krijgt van de adviserend geneesheer.

  Hier is de link van het document bij de CM :
  http://www.cm.be/binaries/Aanvraag-toelating-activiteit_tcm375-102269.pdf

  Daar kan je zien als je voorheen loontrekkende was en nu invalide bent je blijkbaar toch een zelfstandige activiteit kunt starten.

  Ook als je vroeger zelfstandige was kan je blijkbaar een zelfstandige activiteit starten.

  Uw uitkering wordt dan herberekend naar gelang je inkomsten als zelfstandige/loontrekkende.

  Welk statuut je dan hebt , weet ik niet ?

  Best info vragen bij je ziekenfonds !!! 4. zelfstandigen.be

  Je moet een onderscheid maken tussen een arbeidsgeschikte die met een zelfstandige activiteit wil starten en een zelfstandige die arbeidsongeschikt is geworden.

  De arbeidsongeschikte zelfstandige kan een nieuwe beroepsactiviteit of zijn vroegere beroepsbezigheid gedeeltelijk hernemen mits voorafgaandelijke toelating van de adviserend geneesheer. Dit kan ten vroegste na 1 maand arbeidsongeschiktheid. De periode wordt bepaald door adviserende geneesheer en is afhankelijk van de aard van de activiteit en de gezondheidstoestand van de kandidaat.

  Op voorhand kun je nooit bepalen of iemand toestemming zal krijgen en of deze de activiteit voor langere periode kan blijven uitoefenen in combinatie met een uitkering.


Deze vraag beantwoorden