Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Zelfstandig werken als student

Vraag van: 2170 keer bekeken Sociaal statuut

ik ben nog student en heb mij ingeschreven bij de Belgische distributiedienst. ik ga mij ook inschrijven voor de sociale bijdragen. ik zou graag weten hoeveel ik overhoud van mijn loon als student zelfstandige (in bijberoep) en of ik nog steeds de kinderbijslag kan behouden. ik kan rond de 120 euro verdienen. stel nu dat ik 100 euro verdien per week hoeveel moet ik afstaan aan de sociale bijdrage en hoeveel aan de belastingen. zodat ik zicht heb op wat ik nu juist ga verdienen. Bedankt bij voorbaat

1 Antwoorden 1. zelfstandigen.be

  Voor studenten met een zelfstandige activiteit, geldt dezelfde regeling als voor studenten die in loondienst werken. D.w.z. dat men uitgaat van het aantal gewerkte uren per kwartaal. De grens die men hierbij hanteert, is die van 240 werkuren. Daarboven heb jij (je ouders) geen recht meer op kinderbijslag.

  Bij loontrekkenden is dit gemakkelijk te controleren. Daarvoor bestaan immers loonbrieven. Dat is niet het geval als je zelfstandig aan de slag gaat. Daarvoor dien jij (je ouders) een verklaring op eer in te vullen.

  Vergeet echter niet dat men via het RSVZ (Rijksdienst voor sociale verzekeringen voor zelfstandigen) inzage bekomt van jouw statuut. Daar dien je als student met een zelfstandige activiteit ingeschreven te staan.

  In de praktijk betekent dit dat je gelijkgesteld wordt met een zelfstandige in bijberoep. Een statuut dat je kunt behouden als je niet meer dan nagenoeg 6 350 euro verdient. Als je spreekt van 120 euro omzet per week, hoef je dus nergens voor te vrezen.

  Hoewel, ook weer niet helemaal. Je valt onder het belastingvrij minimum maar je betaalt wel sociale bijdragen omdat je hiervoor de minimumgrens overschrijdt.

  Concreet gaat het dan om 22% van de winst (omzet – beroepskosten). Bedraagt die bijvoorbeeld 4 000 euro, dan betaal je 880 euro sociale bijdrage. Het sociaal verzekeringsfonds zal je uitleggen op welke manieren dat gebeurt.

  Eigenlijk kun je daarvoor beter bij een boekhouder/accountant langsgaan. Niet alleen omdat hij of zij je zal adviseren m.b.t. de voorlopige bijdrage qua sociale bijdragen. Maar ook voor wat betreft het fiscaal ten laste zijn van je ouders.

  Hun gezinssituatie (alleenstaande – samenwonende) blijkt niet uit jouw vraag maar met de bedragen die jij vermeldt, wordt het wel uitkijken geblazen. Tenzij dit voor je ouders geen aandachtspunt vormt…


Deze vraag beantwoorden