Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Zelfstandig starten voor mensen met een handicap

Vraag van: 946 keer bekeken Sociaal statuut

Beste

Ik zou graag een eenmanszaak opstarten. Ik geniet echter ook van een inkomensvervangende tegemoetkoming voor mensen met een handicap vanuit het ministerie. Kan u mij zeggen of deze combinatie mogelijk is, uiteraard rekeninghoudend met de vrijstellingen en inkomensgrenzen die van toepassing zijn op de uitkering?

Ik vind hier namelijk tegenstrijdige informatie over terug. De ene informatiebron geeft aan dat de combinatie mogelijk is, de andere bron geeft aan dat het starten als zelfstandige automatisch betekent dat mijn volledige tegemoetkoming volledig geschrapt zal worden, ongeacht wat mijn inkomsten zijn.

Hopelijk kan u mij de nodige info verstrekken

Met vriendelijke groet

1 Antwoorden  1. Carbofisc

    Heeft uw dokter toestemming hiervoor gegeven?


Deze vraag beantwoorden