Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Zelfstandig bijberoep of inschrijven?

Vraag van: 2156 keer bekeken Zelfstandig bijberoep

Ik ben aan het kijken om eventueel een zelfstandig bijberoep te starten om bij een vriend af en toe te helpen in de transportsector. Op jaarbasis zal ik niet meer dan 1393 € willen verdienen voor de sociale bijdragen.

Wat zou voor ons het beste zijn; dat ik als zelfstandige in bijberoep voor hem werk en niet meer dan 1393€ verdien OF dat mijn vriend mij gewoon inschrijft voor de uren dat ik help, maar tot hoeveel mag je dan bijverdienen zodat het niet nadelig wordt voor de belastingen?

Indien ik voor zelfstandig bijberoep kies dan heb ik geen attest van bedrijfsbeheer, mijn vader en mijn zus hebben dit wel. Wat zijn eventueel de gevolgen voor hun ivm belastingen of andere.

Alvast bedank.

1 Antwoorden  1. SBB Accountants en Adviseurs

    Wat van belang is, is om welke activiteit het precies gaat. Wat wordt er met ‘hulp in de transportsector’ precies bedoeld? Houdt de hulp in dat je bijspringt in het vervoer van goederen voor jouw vriend en dat je dan ook zijn vrachtwagen daarvoor gebruikt?

    Wanneer je op zelfstandige basis een transportactiviteit uitoefent (vervoer voor rekening van derden met een voertuig waarvan het laadvermogen meer dan 500 kg bedraagt) dan heb je een transportvergunning nodig. Een van de vereisten om de transportvergunning te bekomen, is beschikken over een getuigschrift van vakbekwaamheid. Je zal bovendien een borgtocht moeten stellen van 9.000 euro voor het eerste motorvoertuig en 5.000 euro voor elk bijkomend voertuig. Je kan trouwens alleen een transportvergunning aanvragen voor een voertuig ‘in eigendom’. In de praktijk komt het er dan op neer dat er voor het voertuig een huurovereenkomst wordt opgemaakt.

    Bovenstaande in acht genomen lijkt het mij beter om gewoon als loontrekkende ingeschreven te worden voor de uren dat je helpt. In dat geval moet je zelf geen transportvergunning aanvragen.

    Moest je toch opteren voor een activiteit als zelfstandige dan kunnen jouw vader of jouw zus inderdaad de basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen. Wie de kennis bewijst zal zich bij een sociaal verzekeringsfonds moeten aansluiten als zelfstandig helper. De aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds houdt in dat er in principe sociale bijdragen verschuldigd zijn. Let er daarom op dat deze persoon zeker halftijds werkt als loontrekkende en kan aansluiten als zelfstandige in bijberoep. In dat geval kan hij of zij opteren voor een vrijstelling van bijdragen.


Deze vraag beantwoorden