Welkom Gast. Inloggen or Registreren

2 Antwoorden

Zelfstandig bijberoep en onderwijs?

Vraag van: 7784 keer bekeken Zelfstandig bijberoep

Beste, ik ben al 12jaar zelfstandig. Sinds januari 2012 btw vrijgesteld. Omdat ik ook part-time in het onderwijs gestapt ben. Nu heb ik net de boodschap gekregen dat ik uren minder heb en zo dus niet meer aan mijn part -time geraak!

Is dit een probleem voor mijn bijberoep?

Alvast bedankt

2 Antwoorden 1. BOUCQUEY-EUNOMIA ONDERNEMINGSLOKETVZW

  Inderdaad dit is een probleem voor uw bijberoep

  In het onderwijs moet je minstens een deelbreuk van 60% halen met je alternatief statuut.
  Vanaf het ogenblik dat je de nodige bewijsstukken niet meer kan aantonen word je automatisch aangsloten als zelfstandige in hoofdberoep per lopende kalenderkwartaal.
  Indien je later opnieuw extra lesuren verzamelt kan je opnieuw aansluiten in bijberoep.

  http://www.entraidegroupe.be 2. Noella

  Beste,

  U moet inderdaad aan een minimum komen. Dit minimum is 50% als contractuele leerkracht en 60% als statutaire leerkracht.

  Indien u hier niet aan komt is het hoofdberoep tenzij u gehuwd bent en uw echtgenoot een volwaardig statuut heeft. In dit laatste geval kan u een art. 37 aanvragen waardoor u gelijkgesteld wordt aan iemand in bijberoep.

  http://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwReferencesByCategory_nl/A3B5E5F07D1FCCA0C12577660044F560?OpenDocument#.Uhycn-xFvRk

  Met vriendelijke groeten
  Noëlla Wouters
  Securex Ondernemingsloket

  Ter info:

  Leerkracht met een zelfstandige activiteit in bijberoep

  Hoofdberoep of bijberoep?

  Als deze loontrekkende activiteit onder het onderwijs ressorteert, moet u, om als bijberoep onderworpen te worden, volgende arbeidsprestaties presteren:
  minimum 5/10 van het aantal werkuren gepresteerd door een voltijds tewerkgestelde werknemer in dezelfde instelling, als u tijdelijke onderwijskracht bent.
  Opgelet: het aantal gepresteerde uren om als bijberoep aanvaard te kunnen worden is aangepast. Men moet niet meer dezelfde uren bewijzen als iemand die bijv loontrekkende is. Het aantal uren dat een niet-statutaire leerkracht moet presteren is afhankelijk per trimester.
  minstens 6/10 van het uurrooster voorzien voor de toekenning van een volledige bezoldiging, als u vastbenoemd bent.
  Opgelet: Vastbenoemde leerkrachten met minstens halftijds uurrooster (wel minder dan 6/10 van een voltijdse betrekking) : art. 37
  Hoe luidt uw statuut gedurende de maanden juli en augustus?

  Meerdere hypothesen zijn mogelijk:
  U geniet een uitgesteld loon gedurende de maanden juli en augustus. In dit geval, kan de onderwerping behouden blijven in bijberoep, als u ons een kopie van uw rekeninguittreksels als bewijs overmaakt;
  U geniet geen uitgestelde bezoldiging, maar u ontvangt werkloosheidsuitkeringen. Om uw onderwerping in bijberoep te behouden, dienen wij over het bewijs te beschikken dat u vergoed EN gemachtigd bent door de RVA om uw zelfstandige activiteit als bijberoep of occasioneel uit te oefenen;
  U geniet geen enkele sociale dekking gedurende de maanden juli en augustus. In dit geval dient uw onderwerping als hoofdberoep weerhouden te worden gedurende het 3de kwartaal.

  Norm aantal uren zelfstandige in bijberoep

  Er bestaan drie nieuwe normen volgens de categorie van werknemers: niet-leerkrachten, statutaire
  leerkrachten en niet statutaire leerkrachten.
  1) Niet -leerkrachten:
  Minimum 50% van de uren van een fulltime moet worden gepresteerd.
  Die norm wordt minimum 235u per kwartaal vanaf 2012. Dit stemt overeen met een norm van 62 dagen in de 38-uren-regeling, 5 d/week : (38/5) x 62 = 471/2 = 235u.
  2) Leerkrachten :
  a. Statutaire (vastbenoemde) leerkrachten :
  De norm van minstens 60% van een voltijds contract, wordt minimum 282u per kwartaal. De norm wordt als volgt berekend : (235u x 2)x 0,6 = 282u
  b. Niet-statutaire leerkrachten
  Het gaat om loontrekkende leerkrachten : tijdelijken, interimarissen, gesubsidieerden, enz.
  De norm van minstens 50% van een voltijds contract verschilt nu naar gelang van de kwartalen teneinde met de schoolvakanties rekening te houden. De norm werd als volgt vastgelegd:
  Kwartaal 1 : 235 x (52/62) = 197u
  Kwartaal 2 : 235 x (48/62) = 181u
  Kwartaal 3:
              ° Voor de Franse Gemeenschap = 235 x (16/62) = 60u (zonder rekening te houden met het feest van de Franse Gemeenschap in september)
              ° Andere : 235 x (17/62)= 64u
  Kwartaal 4: 235 x (52/62) = 197u


Deze vraag beantwoorden