Welkom Gast. Inloggen or Registreren

3 Antwoorden

Werken met freelancers?

Vraag van: 2213 keer bekeken Algemeen

Wij zijn een startend bedrijf in belgie en willen graag gebruik maken van freelancers, mijn vraag is: waar moeten wij opletten, hebben freelancers een verklaring nodig ect, ect.

Als ik gebruik wil maken van freelancers wat zijn de vereiste van de opdrachtgever.

Met vriendelijke groet

3 Antwoorden 1. BOUCQUEY-EUNOMIA ONDERNEMINGSLOKETVZW

  Freelance is een term die niet in de wet voorkomt, maar in bepaalde gevallen gebruikt wordt in verband met het verrichten van arbeid zonder verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen (zie ook verzekerden voor de Werkloosheidswet). Voor verschillende wetten gelden verschillende criteria voor ondernemerschap waar al of niet aan voldaan kan zijn.

  De term wordt gebruikt bij een contractvorm waarbij een bedrijf of een individu zich verbindt om een prestatie te leveren voor een opdrachtgever. Freelance-arbeid verschilt van loondienst door de afwezigheid van een vast of langdurig dienstverband/arbeidsovereenkomst, regelmatige loonbetaling, de verplichting tot persoonlijke uitvoering van de opdracht en een gezagsverhouding, waarbij de opdrachtgever, als de ‘baas’/werkgever, bepaalt hoe het werk zou moeten worden verricht. Dat verschilt van het opsommen van de eisen waaraan het gewenste eindproduct dient te voldoen. De werkwijze bepaalt een freelancer namelijk zelf; hij bepaalt ook wie het werk verricht (dat hoeft hij dus niet zelf te zijn). Een freelancer dient zoals elk bedrijf zelf opgave en afdracht te doen aan de belastingdienst. Juridisch gaat het hier meestal om een ‘overeenkomst van opdracht’.

  Iemand die freelance-opdrachten aanneemt, heet freelancer.

  EEN FREELANCER IS EEN ZELFSTANDIGE IN ONDERAANNEMING
  EEN FREELANCER KAN NOOIT EEN ARBEIDSOVEREENKOMST ONDERTEKENEN 2. Freelance Linda

  Aan de hand van de vraag, veronderstel ik dat jullie in Nederland actief zijn?

  De Belgische freelance markt verschilt niet erg van die in Nederland. Met uitzondering van de ZZP’er. Die kennen we hier niet. Vandaar misschien de vraag rond de verklaring…

  Als opdrachtgever moet je niet aan bijzondere vereisten voldoen. Je afspraken nakomen en de freelancer op tijd betalen, is alles 😉 3. Zelfstandigen.be

  Best ook hiermee rekening houden voor wie niet (voldoende) vertrouwd is met de Belgische wetgeving.

  http://www.zelfstandigen.be/schijnzelfstandige-schijnzelfstandigheid/


Deze vraag beantwoorden