Welkom Gast. Inloggen or Registreren

2 Antwoorden

Werken met contract voor een buitenlandse firma

Vraag van: 2900 keer bekeken Sociaal statuut

Momenteel heb ik een aanbod van een Amerikaanse Software bedrijf (zonder zetel in België) om voor hen te gaan werken in Europa.

Ze bieden me 100% werk, en zijn bereid om dit contractueel vast te leggen.

Ik zou dit moeten factureren op maandbasis als zelfstandige.

Valt dit onder de noemer van schijnzelfstandigheid?

Graag jullie advies want ik ben momenteel werkzaam als werknemer en de stap naar zelfstandige is geen gemakkelijke keuze.

Is er ook ergens een simulator beschikbaar waar ik kan berekenen wat ik zou moeten factureren om aan mijn gewenste "netto" verloning te raken na aftrek van de verwachte bijdragen als zelfstandige?

2 Antwoorden 1. zelfstandigen.be

  Hangt er maar vanaf wat ze contractueel vastleggen. De jobinhoud of ook de te presteren uren? De dagen waarop je bereikbaar moet zijn? De wijze van rapportering?

  Anderzijds lijkt het twijfelachtig dat iemand leiding, gezag en toezicht vanuit de VS kan uitoefenen. Het is dus een feitenkwestie die je eventueel aan een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen kunt voorleggen. Tenslotte moet jij je daar toch laten aansluiten.

  Als je van werknemer overstapt naar het statuut van zelfstandigen, is het normaal dat je wilt weten hoe het zit met jouw verdiensten. Helaas bestaat hier geen betrouwbare tool voor. Je zult dit manueel moeten (laten) uitrekenen. Omdat er te veel elementen bij komen kijken die het eindresultaat beïnvloeden. 2. nelevdh - Securex ondernemingsloket

  Er zijn een aantal vastgestelde criteria om te bepalen of er sprake is van schijnzelfstandigheid:
  Er is een vermoeden van een arbeidsovereenkomst wanneer blijkt dat meer dan de helft van de volgende criteria zijn vervuld:

  het ontbreken van enig financieel of economisch risico bij degene die de werkzaamheden uitvoert;
  het ontbreken van verantwoordelijkheid en beslissingsmacht over de financiële middelen van de onderneming bij degene die de werkzaamheden uitvoert;
  het ontbreken van beslissingsmacht over het aankoopbeleid van de onderneming bij de degene die de werkzaamheden uitvoert;
  het ontbreken van beslissingsmacht over het prijsbeleid van de onderneming (behalve wanneer de prijzen wettelijk zijn vastgelegd) bij degene die de werkzaamheden uitvoert;
  het ontbreken van een resultaatsverbintenis over het overeengekomen werk;
  de garantie op betaling van een vaste vergoeding ongeacht de bedrijfsresultaten of de omvang van de prestaties die worden geleverd door degene die de werkzaamheden uitvoert;
  zelf geen werkgever zijn van persoonlijk en vrij aangeworven personeel of het ontbreken van de mogelijkheid om voor de uitvoering van het overeengekomen werk personeel aan te werven of zich te laten vervangen;
  zich niet voordoen als een onderneming ten overstaan van andere personen of zijn medecontractant of hoofdzakelijk of gewoonlijk voor één medecontractant werken;
  in ruimtes werken waarvan men niet de eigenaar of de huurder is en/of met materiaal dat ter beschikking wordt gesteld, gefinancierd of gewaarborgd wordt door de medecontractant.

  Meer info over het zelfstandigenstatuut: http://www.securex.be/starters


Deze vraag beantwoorden