Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Werken als freelancer met brugpensioen

Vraag van: 1069 keer bekeken Sociaal statuut

Beste, ik ben op zoek naar antwoord op volgende vraag:

Ik ben bruggepensioneerde wegens reorganisatie, 57 jaar, maar nog te jong om mij volledig uit de arbeidsmarkt terug te trekken. wegens die brugpensioen regeling krijg ik maandelijks een bedrag van de RVA. Na enkele maanden werk zoeken krijg ik nu af en toe een werkaanbieding met de vraag om te werken als freelancer... voor bvb 3 maanden of 6 maanden.

Interessante jobs, spijtig dat het maar voor 6 maanden is, maar tja... waarom ook niet. Mijn vraag gaat over het maandelijks bedrag dat ik zou krijgen van de RVA. enig idee of dit bedrag terug gaat uitbetaald worden na die 6 maanden? of vanaf wanneer (is er een wachtlijst)? ik zou immers zelfstandige worden (tenzij mss via dat tussenbedrijf).

Hartelijk dank om even tijd te maken mijn vraag te beantwoorden.

1 Antwoorden 1. Zenito Ondernemingsloket

  Beste Ludo,

  u kan onder bepaalde voorwaarden een activtiteit hebben. (cfr. website RVA)

  “Wil u regelmatig een nevenactiviteit uitoefenen? (niet artistiek)
  Deze activiteit mag als zelfstandige of als loontrekkende worden uitgeoefend.

  Op welke voorwaarden?
  Om regelmatig een nevenactiviteit uit te oefenen tijdens uw werkloosheid met bedrijfstoeslag, moet u gelijktijdig voldoen aan de volgende voorwaarden:

  U moet deze nevenactiviteit persoonlijk aangeven bij uw uitbetalingsinstelling:
  ofwel op het ogenblik dat u uw SWT aanvraagt, indien u de activiteit reeds uitoefent;
  ofwel bij het begin van de activiteit, indien u de activiteit aanvat tijdens uw SWT.
  U moet een formulier C1 en een formulier C1A invullen.

  U moet de activiteit verrichten vóór 7 en na 18 uur tijdens de week (van maandag tot vrijdag). In dit geval moet u deze activiteit niet vermelden op uw controlekaart of op het formulier C99.
  Indien u de activiteit toch uitoefent tussen 7 uur en 18 uur, moet u ze aangeven (vooraleer u het werk aanvat). U verliest voor die dag uw uitkering.
  Indien u de activiteit op zaterdag of zondag uitoefent (ongeacht het uur), moet u deze activiteit steeds specifiek aangeven (vooraleer ze aan te vatten) en u verliest een uitkering voor elke zaterdag waarop u werkt en een uitkering (tijdens de daaropvolgende week) ter compensatie van de activiteit op zondag.
  Hoe aangifte doen van het werk verricht tussen 7 en 18 uur of op zaterdag of zondag?

  Indien u ervoor kiest een controlekaart te bezitten, moet u het overeenstemmende vakje van uw controlekaart zwart maken vooraleer u het niet cumuleerbare werk aanvat.
  Indien u ervoor kiest geen controlekaart te bezitten, moet u elke niet cumuleerbare activiteit aangeven bij uw uitbetalingsinstelling vooraleer u ze aanvat, via een aangifteformulier C99 waarvan het model beschikbaar is bij uw uitbetalingsinstelling. U bewaart dan het ontvangstbewijs van het door uw uitbetalingsinstelling ingevulde formulier C99 tot het einde van de volgende maand. In afwachting dat u het ingevulde ontvangstbewijs ontvangt, bewaart u een kopie van het aangifteformulier C99 dat u uw uitbetalingsinstelling heeft bezorgd.
  Sommige activiteiten mogen als dusdanig niet worden uitgeoefend tijdens het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (zelfs indien u voldoet aan voorwaarden 1°, 2°, 3°). Het betreft:
  activiteiten die enkel na 18 uur worden uitgeoefend (bijv.: nachtwaker);
  activiteiten in de horecasector (hotels, restaurants, drankgelegenheden) of in de vermakelijkheidsondernemingen, of behorende tot de beroepen van leurder of reiziger (verkoop aan huis of op markten), van verzekeringsagent of -makelaar. Deze activiteiten mogen echter toch uitgeoefend worden indien zij van gering belang zijn (het is altijd aangewezen contact op te nemen met uw uitbetalingsinstelling om het werkloosheidsbureau te raadplegen om uit te maken of de activiteit van gering belang is).
  Wat gebeurt er indien de 3 voorwaarden vervuld zijn?
  U mag uw nevenactiviteit uitoefenen met (eventueel gedeeltelijk) behoud van uw werkloosheid met bedrijfstoeslag ( zie verder: Wat met uw vergoeding?).

  De directeur van het werkloosheidsbureau kan uw recht op werkloosheidsuitkeringen echter weigeren of intrekken, zelfs voor de dagen waarop u de activiteit niet uitoefent, indien uw activiteit niet of niet langer het karakter heeft van een nevenactiviteit (indien het aantal arbeidsuren dat u eraan besteedt of het bedrag van het inkomen dat u ermee verdient, te hoog is).

  Wat met uw vergoeding?
  U mag de inkomsten van uw activiteit cumuleren met uw werkloosheid met bedrijfstoeslag, maar in beperkte mate.

  Het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering zal verminderd worden met het gedeelte van het inkomen uit uw activiteit boven 13,43 euro per dag.

  Als u de totale jaarlijkse inkomsten uit uw activiteit (1) (de inkomsten uit de activiteit van de zaterdag en de zondag of van een andere dag tussen 7 en 18 uur inbegrepen), deelt door 312, krijgt u het dagbedrag van de inkomsten uit deze activiteit.

  Bijvoorbeeld, indien het dagelijkse netto-inkomen van uw bijberoep 17,14 euro bedraagt, zal het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering met 3,71 euro verminderd worden.

  (17,14 euro – 13,43 euro = 3,71 euro).

  (1)Indien het gaat om een activiteit als loontrekkende, houdt u rekening met het jaarlijkse netto-komen (= bruto – RSZ-inhoudingen – bedrijfsvoorheffing)
  Indien het gaat om een activiteit die niet als loontrekkende wordt uitgeoefend (bijv.: als zelfstandige), houdt u rekening met het jaarlijkse netto belastbaar inkomen (= bruto – lasten).

  Wat moet u doen als u uw nevenactiviteit stopzet?
  U moet naar uw uitbetalingsinstelling gaan om een formulier C1 in te vullen. U voegt daar eventueel de documenten aan toe waaruit blijkt dat u uw nevenactiviteit heeft stopgezet.”

  Met vriendelijke groet,

  Bart Pittoors
  Sociaal Juridisch Adviseur Zenito Studiedienst
  http://www.zenito.be
  http://www.startersgps.be


Deze vraag beantwoorden