Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Vrijstellingsregeling btw

Vraag van: 3242 keer bekeken Boekhouden

Ik ben begonnen als zelfstandige met de vrijstellingsregeling voor btw en zit rond de 5500 euro omzet. Ondertussen zijn mijn kosten wat gestegen en zou ik die graag doorrekenen in m'n facturen naar m'n klanten. Alleen betekent dit dat ik dan een hogere omzet zou draaien en niet meer in het gunstige regime val... De vraag die ik heb is de volgende: wordt het bedrag van 5580 euro ooit herzien? is dit in het verleden al gebeurd? Wat betekent de administratieve rompslomp en eventueel bijkomende kosten indien ik BTW aangiftes moet verrichten?

1 Antwoorden 1. SBB

  In principe is de vrijstellingsregeling niet meer van toepassing zodra het omzetcijfer de 5.580 EUR overschrijdt. Wanneer het totaalbedrag van de omzet in de loop van een kalenderjaar meer bedraagt, is de kleine onderneming vanaf de eerste handeling waarvoor het bedrag van 5.580 EUR werd overschreden, onderworpen aan de normale regeling van de belasting.

  Je moet dan je bevoegde btw-controlekantoor onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen met een aangetekend schrijven.

  Om de formaliteiten te vermijden die een overgang van de ene regeling naar de andere met zich meebrengt, leidt een toevallige overschrijding met 10% van het omzetcijfer evenwel niet tot een aanpassing van de belastingregeling. De Administratie zal, geval per geval, de toegelaten drempeloverschrijdingen onderzoeken.

  Op basis van mondelinge contacten met het btw-hoofdbestuur hebben we wel vernomen dat dit drempelbedrag zou worden verhoogd naar 25.000 EUR op het einde van dit jaar/begin volgend jaar. Dit is echter nog nergens schriftelijk bevestigd en het is dus verder afwachten of dit zal gebeuren.

  Indien je onder de normale btw-regeling valt, moet je voldoen aan alle btw-formaliteiten: je moet btw aanrekenen aan de klanten, je moet btw-aangiften indienen (maandelijkse of per kwartaal), je moet listings indienen, een btw-boekhouding bijhouden, enzoverder.

  Indien je aan je klanten eenzelfde tarief als nu blijft aanrekenen dan wordt de btw voor jou een kost. Keerzijde van de medaille is dat je nu wel een recht hebt om de btw op je aankopen te recupereren.

  Als je nog verdere vragen hebt hieromtrent, kan je ons uiteraard steeds contacteren.


Deze vraag beantwoorden