Welkom Gast. Inloggen or Registreren

2 Antwoorden

Voordelen en nadelen van een zelfstandig bijberoep

Vraag van: 8877 keer bekeken Zelfstandig bijberoep

Mijn vader denkt eraan om zelfstandige in bijberoep te worden. Hiervoor heeft hij mij gevraagd informatie te zoeken. Kan u me helpen met volgende vragen? - Wat zijn de vaste kosten voor het opstarten? - Hoe bereken ik snel of ik winst of verlies draai? - Wat zijn de belangrijkste voor- en nadelen? Alvast bedankt

2 Antwoorden 1. Herman Dailybits

  Na mijn eerste jaar als bijberoeper (http://www.dailybits.be/item/een-jaar-blogger-in-bijberoep-met-dailybits/ ) kan ik al wat antwoorden geven:

  1. vaste kosten
  -> inschrijven bij startersloket (voor ondernemingsnummer): 79€
  -> bankrekening: van gratis (bvb. argenta) tot betalend
  -> sociale bijdragen (eerste 3 jaar een minimum bedrag, daarna verrekening van de eerste 3 jaar, zie websites startersloketten)
  -> je winst komt boven op je inkomen in hoofdberoep! Dus als je met je hoofdinkomen in de hoogste schijf van 50% zit, zal je 50% personenbelasting betalen op je winst.

  2. berekening winst /verlies?
  -> Ik hou zelf een excel bij met alle inkomsten en alle uitgaven. inkomsten-uitgaven = winst 😉

  3. voordelen/nadelen:
  + Eenvoudig en goedkoop op te richten
  + Weinig boekhoudkundige verplichtingen
  – grote belasting van de winst
  – wat nadelen met betrekking tot opnemen parttime tijdskrediet 2. Noëlla - Securex Ondernemingsloket

  Indien uw vader wenst te starten als zelfstandige zijn er bepaalde dingen die in orde gebracht moeten worden:
  1) aanvraag ondernemingsnummer
  Als zelfstandige dient hij over een geldige inschrijving in de KBO te beschikken. Opdat hij een ondernemingsnummer kan verkrijgen dient hij ons een bewijs basiskennis bedrijfsbeheer voor te leggen. Dit bewijs kan o.a. geleverd worden a.d.h.v. bepaalde diploma’s / getuigschriften.
  Indien hij een gereglementeerde activiteit gaat uitoefenen dient hij tevens een bewijs van de beroepskennis te kunnen voorleggen.
  De aanvraag van dit ondernemingsnummer kost 81,50 euro. Dit is een vast tarief opgelegd door de overheid.
  Hij dient tevens een apart rekeningnummer geopend te hebben voor deze zelfstandige activiteit.

  2) aanvraag BTW nummer
  Na ontvangst van het ondernemingsnummer dient hij een BTW nummer aan te vragen. Dit kan via ons (60,50 euro) maar dit kan hij ook zelf in orde brengen.

  3) aansluiting sociaal verzekeringsfonds
  Ook deze verplichte aansluiting kan via ons in orde gebracht worden. Indien hij dit in bijberoep wenst uit te oefenen bedragen de voorlopige minimum bijdragen 74,22 euro per kwartaal (bedragen 2012 – bedragen 2013 zijn nog niet gekend). Let wel op dat dit bedrag gelinkt is aan een netto jaarinkomen uit de zelfstandige activiteit van +/- 1.393,70 euro.
  Bijdragen worden gerekend op een inkomen uit de zelfstandige activiteit van 3 jaar terug. De eerste 3 volledige kalenderjaren is dit er niet. De eerste 3 volledige kalenderjaren gaat hij dus bijdragen moeten betalen op het inkomen van het jaar zelf dat pas later gekend is.
  De eerste 3 jaar als zelfstandige kan hij ervoor kiezen deze minimumbijdragen te betalen. Verdient hij meer dan gaat hij achteraf moeten bijbetalen dus is het aangeraden dit goed bij te houden en de bijdragen eventueel te laten verhogen wanneer hij ziet dat hij teveel gaat verdienen.

  Indien hij wenst te starten als zelfstandige of info wenst over de opstartformaliteiten en sociale bijdragen kan u steeds contact opnemen met één van onze client advisors die jullie met plezier zullen verder helpen.
  http://www.securex.eu/seats.nsf/vwGo-Start_nl


Deze vraag beantwoorden