Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Verlaagd tarief vennootschapsbelasting

Vraag van: 1923 keer bekeken Financieel

Als er door uw vennootschap wordt voldaan aan verschillende kenmerken, zoals bijvoorbeeld het uitkeren van een wedde van 36.000 euro (of meer), dan kan er gebruik gemaakt worden van het verlaagd belastingstarief in die vennootschap... Graag had ik geweten of de sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing van de bedrijfsleider privé mogen betaald worden door de bedrijfsleider. M.a.w. moet deze 36.000 euro volledig belast worden in de personenbelasting, of enkel het gedeelte dat overblijft na aftrek van beroepskosten en sociale bijdragen?

1 Antwoorden  1. SBB Accountants en Adviseurs

    Om het verminderd basistarief te genieten moet de betrokken vennootschap ten laste van het resultaat van het belastbare tijdperk aan ten minste één bestuurder een bezoldiging van ten minste 36.000 euro toekennen.

    Voor de beoordeling van de (bruto)grens van 36.000 euro moet men geen rekening houden met de te betalen sociale zekerheidsbijdragen van de bedrijfsleider en de eventueel in te houden bedrijfsvoorheffing op de bruto bezoldiging. M.a.w. de volledige 36.000 euro moet niet belast worden in de personenbelasting. De sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing dienen immers in de regel door de bedrijfsleider gedragen te worden en niet door de vennootschap.
    Indien de vennootschap de sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing ten laste neemt ten voordeel van de bedrijfsleider dan is dit een belastbare bezoldiging (zgn belastbaar voordeel van alle aard) die ook in rekening kan gebracht worden voor de beoordeling van de grens van 36.000 euro.

    Voor meer informatie kan u steeds terecht bij een SBB-kantoor in uw buurt.


Deze vraag beantwoorden