Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Van bijberoep naar hoofdberoep en terug…?

Vraag van: 1627 keer bekeken Zelfstandig bijberoep

Ik heb een vraag waarop noch mijn sociaal secretariaat, noch de RVA een duidelijk antwoord op hebben. Ik hoop hier wat verduidelijking te mogen ontvangen. Ik ben sinds 15 maanden werkloos met een activiteit als zelfstandige in bijberoep (psychotherapie na 18.00 uur), activiteit die ik lang genoeg uitvoerde ten tijde van een voltijds bediendecontract en waardoor ik het recht op uitkeringen toegewezen kreeg. Ik heb de mogelijkheid om voor een bouwbedrijf als zelfstandige adviseur te gaan werken en kreeg daarbij carte blanche om mijn bijberoep als psychotherapeute verder te zetten. Mijn vraag is de volgende: Wanneer om één of andere redene mijn contractuele overeenkomst met dit bouwbedrijf zou stoppen na 6 maanden, heb ik dan nog recht op werkloosheidsuitkering MET BEHOUD VAN MIJN zelfstandige activiteit in BIJBEROEP als psychotherapeute? Het antwoorde van de RVA was: "misschien wel na evaluatie van uw dossier... "    Zijn hier geen wettelijke bepalingen rond? Heel erg bedankt voor uw antwoord. Het kan misschien ook anderen helpen die zich in gelijkaardige situaties bevinden.  

1 Antwoorden 1. Boekhoudkantoor De Factuurwinkel bvba

  Mag ik een zelfstandig bijberoep uitoefenen terwijl ik een werkloosheidsuitkering ontvang? Dit is een veelgestelde vraag. Over het algemeen is de combinatie van een zelfstandige activiteit en een werkloosheidsuitkering niet mogelijk. Maar er bestaan een aantal uitzonderingen waarbij je als zelfstandige in bijberoep toch een werkloosheidsuitkering mag ontvangen.

  Voorwaarden werkloosheidsuitkering en bijberoep
  Het ontvangen van een werkloosheidsuitkering en tevens actief zijn als zelfstandige in bijberoep kan alleen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  •Je was al actief als zelfstandige in bijberoep in de tijd dat je in loondienst werkte, minimaal gedurende drie maanden voordat je werkloos werd.
  •Bij het aanvragen van een werkloosheidsuitkering geef je aan dat je zelfstandige in bijberoep bent.
  •Je werkzaamheden als zelfstandige in bijberoep oefen je uit tussen 18:00 en 07:00, zodat je overdag tijd zou hebben om een hoofdberoep uit te oefenen.
  •Er zijn verschillende beroepen die je niet mag uitoefenen. Je mag geen beroep hebben dat alleen maar na 18:00 wordt uitgeoefend (o.a. nachtwaker, beroepen in de horeca- of entertainmentsector). Ook mag je niet in de bouw werken of leurder, verzekeringsmakelaar of verzekeringsagent zijn.
  Wettelijk cumulatieplafond
  Wanneer je aan de bovenstaande voorwaarden voldoet en werkt als zelfstandige in bijberoep en een werkloosheidsuitkering ontvangt, dan krijg je wel te maken met een wettelijk vastgesteld cumulatieplafond. Dit wil zeggen dat de hoogte van je inkomen als zelfstandige van invloed is op de hoogte van je werkloosheidsuitkering. Wanneer je inkomsten van je zelfstandige activiteit hoger zijn dan € 12,66 per dag, dan wordt alles wat boven dit bedrag uitkomt afgetrokken van het dagbedrag van je werkloosheidsuitkering.

  Voorbeeld: je verdient met je zelfstandige activiteit in bijberoep € 14,50 per dag, dan zal het verschil tussen deze € 14,50 en het vastgestelde dagbedrag van € 12,66 van je werkloosheidsuitkering (in dit geval € 1,84) van je werkloosheidsuitkering worden afgetrokken. Je krijgt in dit geval dan als werkloosheidsuitkering een dagbedrag van € 10,82 in plaats van € 12,66

  Geen garantie

  Tot slot een belangrijke noot: ook al voldoe je aan bovengenoemde voorwaarden, dan kan het alsnog gebeuren dat je geen werkloosheidsuitkering krijgt. De directeur van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) kan van mening zijn dat je te veel tijd besteedt aan je zelfstandige beroep of te veel inkomsten hieruit hebt, waardoor je zelfstandige beroep niet meer als bijberoep wordt beschouwd.

  De interpretatie en toepassing van de wet gebeurt vaak verschillend door de verschillende RVA-afdelingen. Laat het op papier zetten door de RVA.


Deze vraag beantwoorden