Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Tot wanneer goederen inbrengen voor de oprichting?

Vraag van: 1133 keer bekeken Boekhouden

Wat is de maximale termijn dat men kan teruggaan om facturen in te brengen voor de oprichting (rekening houdend met vermelding ... in oprichting) of concreet kan ik nu reeds IT materiaal aankopen voor een op te richten vennootschap binnen 6 maanden.

Alvast  bedankt voor al de verschafte info.

1 Antwoorden 1. SBB Accountants en Adviseurs

  Beste,

  In het Wetboek voor vennootschappen is er een bijzondere regeling voorzien in artikel 60.

  De regeling is de volgende: op het ogenblik van het aangaan van een verbintenis dient de persoon die deze verbintenis aangaat duidelijk aan te geven dat hij handelt voor een vennootschap in oprichting. Best kan hij al zo veel mogelijk kenmerken van deze vennootschap vermelden (maatschappelijk naam en rechtsvorm) maar dat is niet verplicht.

  Daarna dienen er 2 termijnen gerespecteerd te worden:

  – de vennootschap moet opgericht worden binnen de 2 jaar nadat de persoon de verbintenis van hierboven is aangegaan;

  – de vennootschap moet binnen de 2 maanden na de oprichting de verbintenis overnemen. Dit kan uitdrukkelijk gebeuren (b.v. door de contractspartij schriftelijk in kennis te stellen van de overname) of impliciet door b.v. de overname van verbintenis tot betalen

  Indien beide termijnen nageleefd zijn, dan treedt een wettelijke fictie in werking en wordt er van uitgegaan dat de vennootschap van in het begin de verbintenis is aangegaan.

  In principe is het dus perfect mogelijk om nu IT materiaal aan te kopen voor een vennootschap die binnen de 6 maanden opgericht wordt, op voorwaarde dat duidelijk vermeld wordt dat men handelt voor een vennootschap in oprichting en beide termijnen, zoals hierboven vermeld, nageleefd worden.

  Indien u hierover nog vragen heeft, kan u ons vanzelfsprekend steeds contacteren.

  Vriendelijke groeten,
  Nathalie Put


Deze vraag beantwoorden