Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Student als ZIB (zelfstandige in bijberoep)

Vraag van: 1903 keer bekeken Zelfstandig bijberoep

Ik ben Walter, een 20 jarige student uit het Kortrijkse. Ik studeer momenteel in het 3de jaar Toegepaste Informatica en ik zou dit jaar moeten afstuderen. Tijdens het 2de semester zou ik graag nog starten als zelfstandige in bijberoep. Ik zou webapplicaties gaan bouwen. Ik heb al een lijst van mogelijke klanten opgesteld en ik heb zo al wat uitgetekend wat ik allemaal zou kunnen doen. Aangezien het bouwen van een webapplicatie een redelijk kostelijk werk is zal ik dus waarschijnlijk redelijk wat geld verdienen als ik voor de zomer nog 2 à 3 klanten binnen haal. Dit betekent dat ik waarschijnlijk boven de belastingsvrij som zal zitten. Klopt het dat ik door kosten af te trekken dit toch nog onder de belastingsvrij som kan krijgen? Ik dacht bijvoorbeeld aan het de aankoop van een pc of software om in te ontwikkelen. Ik had hier graag wat meer concrete informatie over gehad, als dit mogelijk is.

1 Antwoorden  1. SBB Accountants en Adviseurs

    Ik vermoed dat bedoelt dat u als student gebruik wenst te maken van de gelijkstelling met bijberoep? Dit kan zolang u als student jonger dan 25 jaar recht heeft op kinderbijslag. U betaalt hierdoor verminderde bijdragen wanneer uw inkomen minder dan 6721,20 EUR bedraagt. U wordt zelfs vrijgesteld wanneer uw inkomen niet boven de vrijstellingsgrens van 1419,49 EUR uitkomt.
    Of u in aanmerking komt voor vrijstelling van bijdragen wordt dus bepaald door het bedrag van uw netto-belastbaar inkomen. Dit is uw brutoberoepsinkomsten, verminderd met de bedrijfsuitgaven, -lasten en -verliezen, vastgesteld overeenkomstig de wetgeving betreffende de inkomstenbelasting. Door kosten in te brengen kunt u dus inderdaad uw netto-beroepsinkomen drukken en zo vrijgesteld worden van bijdragen indien uw inkomen niet hoger ligt dan de vrijstellingsgrens.

    Ter info geef ik u nog mee dat –aangezien u dit jaar pas in het tweede kwartaal start – uw bijdragen voor 2013 definitief zullen berekend worden op uw inkomen van 2014. Uw inkomen van 2014 zal dus bepalen of u voor 2013 vrijgesteld worden van bijdragen voor de kwartalen waarin u hier als student ook effectief van gebruik kunt maken.


Deze vraag beantwoorden