Welkom Gast. Inloggen or Registreren

2 Antwoorden

Starten als DJ (in bijberoep)

Vraag van: 14495 keer bekeken Zelfstandig bijberoep

In de week heb ik een vaste job, in het weekend zou ik graag als DJ feesten beginnen spelen. Ik heb al van vele collega’s gehoord dat je als DJ een ondernemingsnummer nodig hebt. Maar dat het niet nodig is om de btw te activeren. “Er wordt geen BTW aangerekend, want DJ-prestaties zijn ingevolge artikel 44 § 2, 8° van het wetboek BTW vrijgesteld van BTW”. Is dit waar?

Moet ik mij dan ook aansluiten bij een sociaal secretariaat? Hoeveel gaat dit mij dan ongeveer extra kosten?

Moet ik mijn DJ verdiensten dan ook mee vermelden bij de belastingaangifte?

2 Antwoorden 1. Noëlla - Securex Ondernemingsloket

  Als DJ kan er een vrijstelling BTW worden aangevraagd maar wij raden altijd aan om eerst met een boekhouder te overleggen of dit wel voordelig is gezien de investeringskosten.

  Als zelfstandige DJ dient u aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds ter betaling van de sociale bijdragen.

  De sociale bijdragen worden berekend op een nettojaarinkomen uit de zelfstandige activiteit van 3 jaar terug.
  Wanneer u start als zelfstandige is dit inkomen ons nog niet bekend.

  De eerste 3 volledige kalenderjaren kan u er dus voor kiezen om de voorlopige minimumbijdragen te betalen. In bijberoep is dit voor 2012 +/- 74,22 euro per kwartaal. Deze bijdragen zijn gelinkt aan een netto jaarinkomen van 1.393,70 euro.

  Blijkt achteraf blijkt dat u meer verdiende dan dit grensbedrag dan wordt dit rechtgezet en dient u bij te betalen.

  Het is mogelijk om tijdens de periode van voorlopige bijdragen al meteen wat meer te betalen. Indien u teveel zou betalen, dan wordt het teveel betaalde bedrag achteraf terug geboekt.

  Via de volgende link kan u wat extra info vinden over de sociale bijdragen:
  http://www.securex.be/nl/zelfstandige/opstart/start/administratieve-formaliteiten/sociale-bijdragen/

  U bent ook steeds welkom bij ons op kantoor voor een adviesgesprek.
  http://www.securex.eu/seats.nsf/vwGo-Start_nl 2. SBB Accountants en Adviseurs

  Beste,

  wat het btw-aspect betreft, geldt voor een diskjockey het volgende…

  Wanneer een diskjockey opgenomen muziek programmeert, presenteert en ten “gehore” brengt ter gelegenheid van een dansavond waar hij overigens met korte voordrachten, kwinkslagen, enz., voor de nodige stemming zorgt, dient hij, zoals als een conferencier, aangemerkt te worden als een artiest voor de toepassing van artikel 44, § 2, 8° van het Wetboek (Beslissing nr. ET 17124 dd. 25.01.1974).

  De vergoedingen die hij voor zijn diensten aan de organisator van de dansavond aanrekent, zijn dan ook vrijgesteld van de btw, zelfs als de klant een particulier is die een privédansavond organiseert.

  Wanneer hij daarentegen zelf als organisator van dans- of ontspanningsavonden handelt en aan de deelnemers entreegeld vraagt, is over die sommen de btw verschuldigd tegen het tarief van 6 pct. (z. kon. besl. nr. 20, van 20 juli 1970, bijlage, tabel A, rubr. XXVIII, 1).

  Wanneer hij zich tenslotte beperkt tot het verhuren van zijn materieel zonder dat hij zelf optreedt of deelneemt aan de uitvoering van de muziek, verricht hij een verhuur van lichamelijke roerende goederen die aan 21% btw is onderworpen.

  Maar, indien de diskjockey niet als natuurlijk persoon optreedt, maar via een rechtspersoon, dan heeft hij wel de keuze om al dan niet te opteren voor de vrijstelling. De reden hiervoor is dat vroeger de Administratie ervan uitging dat enkel uitvoerende artiesten die NIET georganiseerd waren in een rechtspersoon zich konden beroepen op de vrijstelling. Het onderscheid rechtspersonen vs. andere personen werd als onrechtvaardig beschouwd en de Administratie wilde (ingevolge Europese Rechtspraak) dat onderscheid opheffen. In een parlementaire vraag werd aangekondigd dat de vrijstelling voor uitvoerende artiesten vanaf 1 oktober 2005 ook van toepassing was op ‘rechtspersonen en groepen’. Het bericht gaf echter aanleiding tot heel wat onrust in de artistieke sector. De toepassing van de vrijstellingsregeling zou namelijk betekenen dat de rechtspersonen die in het verleden wel btw hadden aangerekend en dus ook de aftrek van de voorafbetaalde btw in rekening hadden genomen, die afgetrokken btw zouden moeten herzien en terugstorten. Ten gevolge van de kritiek uit de artistieke sector werd de beslissing om de rechtspersonen ook te onderwerpen aan de vrijstelling verschillende malen uitgesteld. Ten slotte werd meegedeeld door de administratie dat de toepassing van de uitbreiding van die vrijstelling voor de rechtspersonen voorlopig niet werd geëist en men bijgevolg de keuze heeft om al dan niet te opteren voor de vrijstelling. In de toekomst wordt wel een aanpassing van de btw-wetgeving verwacht om duidelijkheid te verschaffen.


Deze vraag beantwoorden