Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Sociale bijdragen betalen terwijl recht op vrijstelling?

Vraag van: 1248 keer bekeken Sociaal statuut

Ik startte eind november 2012 als zelfstandige in bijberoep. Ik koos voor de vrijstelling van sociale bijdragen omdat ik mijn jaarlijks netto inkomen lager dan de vrijstellingsdrempel inschatte. Nu ben ik op het einde van het vierde kwartaal van mijn eerste volledig boekjaar en denk ik dat ik rond die grens zal zitten. Daarom zou ik toch de voorlopige bijdragen willen betalen voor de zekerheid. Nu zei men mij dat ik dan die van de 5 voorbije kwartalen moet betalen. Als blijkt dat ik er toch onder blijf dit jaar, wordt dit later bij de definitieve berekening niet rechtgezet of terugbetaald terwijl ik dacht dat die rechtzetting wel gebeurde (zowel in 'positieve'als 'negatieve' zin). Wat is eigenlijk correct? En wat gebeurt er als ik toch de vrijstellingsregeling behoudt en iets hoger uitkom dan de vrijstellingsdrempel. Dan betaal ik bij Berekening van de definitieve bijdragen uiteraard bij, maar wordt je daarop dan ook 'beboet'? Sowieso zal het verschil met het vrijstellingsbedrag niet uitermate groot zijn. Wat doe ik best? alvast bedankt!

1 Antwoorden 1. An Govaerts - Xerius

  Beste An,

  U bent gestart in november 2012, bijgevolg wordt de periode vanaf het vierde kwartaal 2012 tot en met het vierde kwartaal 2013 berekend op uw netto belastbaar jaarinkomen van 2013.

  Als u boven de vrijstellingsgrens komt, zal u inderdaad een bijvordering krijgen van zodra het definitieve inkomen via de belastingdienst bij uw sociaal verzekeringsfonds is. Als u op dat moment een bijvordering krijgt, zal u een kwartaal uitstel van betaling krijgen voor deze herberekening en hierop zijn geen verhogingen verschuldigd. Als u echter de sociale bijdragen niet betaalt voor de vervaldag, dan zijn er wel verhogingen verschuldigd (3% per vervallen kwartaal en eenmalig 7% per 01/01).

  Het beste is om uw netto belastbaar jaarinkomen zo correct mogelijk door te geven aan uw verzekeringsfonds. Als u in 2013 de sociale bijdragen betaalt, kan u deze sociale bijdragen ook als kost inbrengen in uw belastingaangifte van 2013 (aanslagjaar 2014).

  Vriendelijke groeten,

  An Govaerts
  Klantverantwoordelijke sociale bijdragen
  Xerius


Deze vraag beantwoorden