Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Ondernemingsnummer nodig?

Vraag van: 1526 keer bekeken Algemeen

Binnenkort zal ik gemeubelde vakantie logis verhuren.

Moet ik hiervoor een ondernemingsnummer aanvragen?

Is het bedrag onlangs niet verhoogd ivm btw vrijstelling?

1 Antwoorden 1. Noella

  Hieronder vindt u het antwoord op uw vraag in een iets ruimer kader, nl. het handelskarakter van de verhuur van onroerende goederen, hetgeen nuttig kan zijn in toekomstige casussen.

  Het is een vaststaande opvatting dat de verhuring van onroerende goederen niet als een handelsactiviteit wordt aangemerkt. Enkel indien hieraan een levering van een dienst wordt gekoppeld kan deze activiteit als commercieel worden beschouwd. Zo werd in de rechtspraak de uitbating van een familiepension dat vol pension aan zijn gasten verschaft wel als handelsactiviteit bestempeld.

  Het hangt er dus vanaf welke diensten verweven zijn met de verhuur van het onroerend goed. Indien de betrokken personen een maaltijd aanbieden zullen zij op basis van de levering van deze dienst als handelaars worden beschouwd. Bieden zij geen maaltijd aan en verhuren zij enkel kamers, dan ontplooien zij geen handelsactiviteit.

  Samengevat:

  – chambres d’hôtes (incl. maaltijden) = onderneming van leveringen => dus inschrijven als handelsactiviteit

  – verhuring van “gîtes”, alsook kamers, studio’s, appartementen (hier wordt enkel het gebouw verhuurd en wordt door de gasten zelf voor het eten gezorgd) valt onder de opvatting dat onroerende goederen niet in het begrip van de handel begrepen zijn => geen ondernemingsnummer nodig.

  -In concreto moet voor de verhuur van een kamer met ontbijt een ondernemingsnummer aangevraagd worden.(handelsactiviteit)

  – In concreto moet voor de verhuur van garageboxen, terreinen,.. geen ondernemingsnummer aangevraagd worden. Dit blijft zo als deze verhuringen (zonder diensten) een zekere omvang aannemen.
  Bijvoorbeeld iemand die een groot aantal koten heeft om te verhuren en er dus ook veel tijd (administatief en onderhoud) in steekt, terreinen heeft die hij verhuurt om te kamperen (zonder diensten, maar met wel heel wat administratie…).

  M.b.t. de BTW vrijstelling is er momenteels een goedkeuring van de Raad van de Europese Unie om dit bedrag op te trekken naar 25.000 euro maar dit is nog niet omgezet in Belgische wetgeving waardoor het bedrag momenteel nog ronde de 5.500 euro zit.

  Met vriendelijke groeten

  Noëlla Wouters
  Securex Ondernemingsloket


Deze vraag beantwoorden