Welkom Gast. Inloggen or Registreren

2 Antwoorden

Moet je online inkomsten aangeven bij de belastingen?

Vraag van: 3450 keer bekeken Financieel

Ik wil graag beginnen met een online programma. Ik wil een eigen website maken, koop dan online advertentie pakketten en ik krijg hier dagelijks een percentage inkomen voor terug, hoe meer advertentie pakketten ik koop, hoe meer dagelijkse inkomen ik er voor terug krijg. Omdat het een online bedrijf is die niet ergens gevestigd is in de wereld (ze zijn offshore), heb ik gehoord dat ik dit geld dan niet zou hoeven te declareren. Ik hoef ook geen werk te verrichten om dit inkomen te krijgen (behalve elke dag 2 minuutjes een paar websites bekijken: traffic exchange). In Nederland hebben ze dan iets van een box 2 of 3 op het belastingformulier waar je dit kan invullen zodat je niets hoeft af te dragen. Weet u of dit in Belgie ook zo is? Bij voorbaat dank.

2 Antwoorden 1. SBB Accountants en Adviseurs

  Een Belgische Rijksinwoner dient in de regel zijn wereldwijd belastbaar inkomen aan te geven in zijn jaarlijkse aangifte in de personenbelasting. Dit betekent dat hij in de regel zijn wereldwijde onroerende, roerende, professionele en diverse inkomsten dient aan te geven.

  Een beroepsinkomen is een inkomen uit een beroepsactiviteit. Een activiteit is een beroepswerkzaamheid zodra de activiteit een voortdurend en regelmatig karakter heeft. Dit is een feitenkwestie en dient geval per geval beoordeeld te worden.
  Indien de activiteit geen beroepswerkzaamheid is dan is het inkomen geen belastbaar beroepsinkomen. Echter, het inkomen kan onder bepaalde voorwaarden gekwalificeerd worden als een belastbaar divers inkomen (gelegenheidsinkomsten of zgn ‘toevallige baten of winsten’). Gelegenheidsinkomsten zijn belastbare diverse inkomsten indien de volgende twee voorwaarden vervuld zijn:

  1) het inkomen vloeit niet voort uit een beroepsactiviteit; en
  2) het inkomen vloeit voort uit een abnormaal beheer van het privé vermogen (feitenkwestie).

  Belastbare beroepsinkomsten zijn belastbaar volgens de progressieve belastingtarieven van 25% tot 50% (te verhogen met de gemeentebelasting) en zijn in de regel onderworpen aan de sociale zekerheid. Belastbare gelegenheidsinkomsten zijn daarentegen belastbaar aan 33% (te verhogen met de gemeentebelasting) en zijn niet onderworpen aan de sociale zekerheid.

  Op basis van de verstrekte info kunnen we slechts dit algemeen antwoord geven. 2. Mireille Coumans FM Partners Boekhoudkantoor

  Je voert economische activiteiten uit op regelmatige basis, dan ben je handelaar en voert naar mijn inziens een beroep uit. Belastingplichtig dus in de progressieve schijven. In Nederland geldt dat trouwens ook, is gewoon Box 1. En trouwens in Box 2 en 3 moet ook belasting betaald worden.

  Jammer, de staat wil altijd een graantje meepikken. Maar, daar krijgen we ook wat voor terug, niet?


Deze vraag beantwoorden