Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Hoofdberoep gelijkstelling bijberoep

Vraag van: 1414 keer bekeken Zelfstandig bijberoep

Daar ik niet over een vast contract als werknemer  beschik en enkel tewerkgesteld ben met tijdelijke contracten als sportlesgever (met een steeds aanpasbare einddatum en werkrooster naargelang er lesaanvragen van sportdiensten binnenkomen of geannuleerd worden) en ik dus niet op voorhand weet of ik 19u/week haal  heb ik mijn bijberoep op 1 april 2013 laten omzetten naar hoofdberoep met gelijkstelling bijberoep. (ik ben gehuwd, kleine zelfstandige met vrijstelling van BTW) Contracten voor bepaalde duur vallen onder paritair comité, 329.100 socio-culturele sector-vlaamse gemeenschap restsector, vrijwillig deeltijds, ander dagenstelsel)

Hierdoor werd ik terug aanzien als starter en betaal ik de startbijdrage Ook in de toekomst zal ik met tijdelijke contracten blijven werken.

In 2013 heb ik uiteindelijk in het 2° kwartaal 261 uur gewerkt, in het 3° 90,5 uur en in het 4° 218,5 uur.

In 2014 heb ik het 1° kwartaal  reeds 232,5 uur gewerkt en indien er geen annulaties op mijn werkrooster zijn zal ik er ook 230 uur werken in het 2° kwartaal (dus 19u/week als ik uitga van  4 weken in een maand of dien ik dat anders te berekenen?) In het 3° kwartaal zal ik echter geen 19u/week halen in het 4° evt weer wel.

Mijn vraag is nu of ik  alle kwartalen min 19u/week moet gewerkt hebben om terug omzetting naar bijberoep te vragen of indien men zich gewoon baseert op 1 refertekwartaal? MAW kan ik als bijberoeper beschouwt worden als ik min 1 kwartaal 19u/week werk als werknemer of dien ik elk kwartaal 19u te halen?

Indien min 1 kwartaal voldoende is kan omzetting naar bijberoep voor het afgelopen jaar (dus met een regularisatie), voor het lopende jaar (vanaf datum aanvraag) of treed die aanvraag enkel in werking voor het volgende jaar of Is er een mogelijkheid om mijn statuut kwartaal per kwartaal te bekijken?

Het sociaal bureau schijnt zelf niet goed te weten wat kan en niet kan. Wat als blijkt dat ik in 2014 alle kwartalen min 19u als werknemer gewerkt heb (of gem. over het jaar 19u/week gewerkt heb) onder het statuut van hoofdberoep gelijkstelling bijberoep?

1 Antwoorden 1. Nico Dieltjens - Xerius

  Beste Sabine,

  De basisvoorwaarde om te kunnen aansluiten in bijberoep is inderdaad dat u minstens halftijds bent tewerkgesteld op kwartaalbasis. Bij voltijds uurrooster van 38u in principe 19u per week, ononderbroken. Daarbij hanteert men de 235u norm op kwartaalbasis.  En deze norm wordt elk kwartaal opnieuw bekeken.

  Minder dan 235u gewerkt op kwartaalbasis (en in een 5 dagen-stelsel) leidt in elk geval tot onderwerping in hoofdberoep. Of met gelijkstelling bijberoep.

  Heeft u  261u op kwartaalbasis gewerkt voor het 2e kwartaal, zijn er 2 mogelijkheden. 
  – Ofwel was het voorgaande (1e ) en het volgende kwartaal (3e ) in orde voor bijberoep, dan volstaat het louter aantal uren van minstens 235.
  – Maar als het volgende, dus 3e kwartaal 90,5u is gepresteerd, bent u voor het 3e kwartaal onderworpen in hoofdberoep met gevolg dat het 2e kwartaal voorlopig als ‘laatste’ kwartaal bijberoep wordt beschouwd. En in dat geval dient de laatste werkdag van juni ook minstens halftijds te worden bewezen. Indien laatste werkdag van juni 2013 tewerkgesteld met minstens halftijds contract, dan is het 2e kwartaal onderworpen in bijberoep. Geen tewerkstelling op de laatste werkdag van juni, dan in principe hoofdberoep voor het 2e kwartaal.

  Om opnieuw van hoofd- naar bijberoep te kunnen worden geregulariseerd, is er naast de 235u norm volgens de huidige regelgeving nog een bijkomende voorwaarde: zowel de eerste als de laatste werkdag van het kwartaal dient te worden bewezen aan minstens halftijds uurrooster.

  Met vriendelijke groeten,

  Nico Dieltjens
  Opleidingscoördinator sociale bijdragen
  Xerius


Deze vraag beantwoorden