Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Freelance werken gedurende wachttijd

Vraag van: 1390 keer bekeken Sociaal statuut

Ik heb na mijn studies een half jaar in loondienst gewerkt (fulltime) en daarna besloten dat ik als freelancer wilde gaan werken (gecombineerd met een parttime job om wat meer financiële zekerheid te hebben).

Momenteel heb ik nog geen parttime job gevonden en ik krijg ook geen uitkering omdat ik nog niet lang genoeg gewerkt had en ook omdat ik zelf ontslag had genomen. Nu herinner ik mij dat ik tijdens mijn wachttijd (voor ik werk gevonden had) tot een bepaald bedrag (€400?) belastingvrij mocht verdienen. Is dit nu ook nog het geval?

Ik zou nl. volgens de RVA pas na 6 maanden een uitkering krijgen, dus de situatie is gelijkaardig. Als er van de weinige inkomsten die ik heb (ik ben pas begonnen) meer dan de helft af gaat aan belastingen en sociale bijdragen, heeft het niet zoveel zin om freelance te gaan werken lijkt mij...

Enig advies in deze situatie?

1 Antwoorden 1. An Govaerts - Xerius

  Hallo Amber,

  Voor de belastingvrije som, dienen wij u door te verwijzen naar de belastingdienst.

  Een eerst optie is, aansluiten in bijberoep bij het sociaal verzekeringsfonds. Het is dan vooral belangrijk om na te gaan of u al dan niet kan aansluiten in bijberoep.

  Als u geen gelijkwaardig statuut (minstens 50% loontrekkende activiteiten, minstens 60% loontrekkende activiteiten als vastbenoemde leerkracht en /of voldoende vervangingsinkomsten) heeft, dient u aan te sluiten in hoofdberoep. Indien u een vervangingsuitkering wenst te combineren met een zelfstandige activiteit, dient u steeds toestemming te vragen aan uw uitkeringsinstelling.

  Wanneer u een beperkt inkomen (max. 1.419,50 euro/jaar) haalt uit uw zelfstandige activiteit in hoofdberoep, kan u ook aansluiten met een voordeelregel (artikel 37). Concreet betekent dit dat u helemaal geen bijdragen hoeft te betalen als uw netto belastbare inkomsten lager blijven dan het drempelbedrag (1.419,50 euro/jaar). Als u vrijgesteld wilt worden van de betaling van uw sociale bijdragen of een verminderde bijdrage wenst te betalen in toepassing van deze voordeelregel, bouwt u geen eigen socialezekerheidsrechten op. Als gehuwde of student staat u hiervoor volledig ten laste uw partner of één van uw ouders.

  Als u niet kan aansluiten in bijberoep en niet kan beroepen op de voordeelregel (artikel 37), moet u aansluiten in hoofdberoep. En bent u dus een ‘volledige’ zelfstandige.

  Belangrijk om weten is dat uw sociale bijdragen worden berekend op uw netto belastbaar jaarinkomen, dit is uw bruto inkomen als zelfstandige min aftrek van uw kosten en voor aftrek belastingen.

  Met vriendelijke groeten,
  An Govaerts
  Klantverantwoordelijke sociale bijdragen
  Xerius


Deze vraag beantwoorden