Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Freelance werken

Vraag van: 1464 keer bekeken Algemeen

Ik heb 3 vragen.

1) Kan je freelance werken als je werkzoekende bent. Of moet je ergens al part time werken voor je freelance kan werken?
2) kan je verschillende beroepen doen? vb: ik zou graag in freelance werken als; schilder (muurschilderingen) , visagiste en kindergrime.
Kan dat?
3) Als je freelancer bent mag je dan ook reclame maken?

Groetjes.

1 Antwoorden 1. Zenito Ondernemingsloket

  Beste Keely,

  Zelfstandig en werkloosheidsuitkeringen; een combinatie is in het algemeen niet mogelijk maar er bestaan uitzonderingen.

  U bent reeds werkloos en wenst een zelfstandige activiteit te starten (behoud uitkeringen niet mogelijk)
  U wordt werkloos en oefent reeds een zelfstandige activiteit uit (behoud uitkeringen

  1. U bent reeds werkloos en wenst een zelfstandige activiteit te starten
  Ontvangt u werkloosheidsuitkeringen en wenst u een zelfstandige activiteit op te starten, dan zult u uw uitkering verliezen zodra u daadwerkelijk start. U wordt aangesloten als zelfstandige in hoofdberoep.

  Wie tijdens zijn werkloosheid een zelfstandige activiteit wenst voor te bereiden behoudt zijn uitkeringen wel, mits toestemming en onder voorwaarden. Het kan bijvoorbeeld gaan over het volgen van een opleiding, aanvragen van een ondernemingsnummer, … Voor meer informatie contacteert u de RVA of de VDAB.

  U doet er in ieder geval goed aan om u bij de RVA of de VDAB te informeren over andere vormen van subsidies of toelagen. De Vlaamse overheid biedt bijkomende ondersteuning aan ondernemers en zelfstandigen via het Agentschap Ondernemen.

  2. U wordt werkloos en oefent reeds een zelfstandige activiteit uit
  De belangrijkste voorwaarde om werkloosheidsuitkeringen te ontvangen is natuurlijk dat u uitkeringsgerechtigd bent. Meer informatie krijgt u bij RVA of VDAB.

  Bent u uitkeringsgrechtigd en wenst u een zelfstandige activiteit uit te oefenen, dan kan de RVA dit toestaan. De uitkeringen zult u nooit onbeperkt in de tijd kunnen behouden. Algemeen gesteld heeft u toestemming nodig van de RVA.

  Iedere uitkeringsgerechtigde werkloze moet aan een aantal voorwaarden voldoen (bv. beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt). Maar wie de uitkeringen met een zelfstandig bijberoep wenst te combineren moet aan bijkomende voorwaarden voldoen.
  De beslissing van de RVA zal gebaseerd zijn op basis van de volgende criteria:

  U was reeds gedurende minstens 3 maanden onmiddellijk voorafgaand aan het begin van de werkloosheid zelfstandige.
  U hebt aangifte gedaan van uw zelfstandig bijberoep.
  Uw zelfstandige activiteiten worden in het weekend uitgeoefend of op werkdagen tussen 18u ’s avonds en 7u ’s ochtends. Op die manier blijft u beschikbaar voor de arbeidsmarkt.
  U bent niet actief in een beroep dat enkel en alleen na 18u wordt uitgeoefend (bv. de horeca of vermaakondernemingen). U bent geen leurder, verzekeringsagent of verzekeringsmakelaar. U bent niet actief in de bouwsector.
  Het zelfstandig inkomen heeft ook een invloed op uw uitkering, er bestaat een zogenaamd cumulatieplafond. Uw zelfstandige inkomsten mogen niet meer bedragen dan € 3 871,92 op jaarbasis (bedrag op 11.02.2010; het actuele bedrag kan u bij uw uitbetalingsinstelling of de RVA bekomen).

  Het is niet omdat alle voorwaarden vervuld zijn dat u de uitkeringen met een zelfstandig bijberoep mag combineren. De directeur van de RVA kan op ieder moment oordelen dat uw activiteit geen ‘bijkomstig karakter’ meer heeft. Besteedt u bijvoorbeeld te veel uren aan uw zelfstandige activiteit of vindt hij uw inkomen te hoog, dan kan hij u de werkloosheidsuitkering ontzeggen. Wat te veel uren of te hoge inkomsten zijn is niet wettelijk bepaald. De RVA-directeur neemt een autonome beslissing.

  Met vriendelijke groet,

  Bart Pittoors
  Sociaal Juridisch Adviseur Zenito Studiedienst
  http://www.zenito.be
  http://www.startersgps.be


Deze vraag beantwoorden