Welkom Gast. Inloggen or Registreren

3 Antwoorden

Facturen aan andere handelaars

Vraag van: 822 keer bekeken Zelfstandig bijberoep

beste,

Ik ben gestart in bijberoep en heb nu een winkel die mijn producten wil verkopen.

Hoe stel ik een correct factuur op?

Alvast bedankt voor de informatie.

3 Antwoorden

 1. Beste antwoord


  Carbofisc

  Beste,

  Voor een correcte factuur moeten volgende vermeldingen erop staan :
  FACTUUR

  FACTUUR: het woord “ factuur” dient vermeld te worden;

  DATUM: de datum van uitreiking van de factuur;

  VOLGNUMMER: iedere factuur krijgt een uniek, opeenvolgend nummer, waaronder de factuur wordt ingeschreven in het boek van uitgaande facturen. Ieder boekjaar begint de nummering opnieuw;

  RPR: rechtspersonenregister is enkel van toepassing voor vennootschappen.

  U kunt de bevoegde rechtbank opzoeken via: http://www.juridat.be/kantons/kantons.htm bv.: Tielt = RPR Gent afdeling Brugge bv.: Meulebeke = RPR Gent afdeling Kortrijk

  JOUW IDENTITEITSGEGEVENS:

  naam of maatschappelijke benaming
  rechtsvorm indien vennootschap (NV, BVBA, CVBA, CVOA, V.O.F., Comm.VA)
  adres of maatschappelijke zetel
  btw-identificatienummer (bv. BTW BE 0444 555 666) indien btw-plichtig
  uw bankrekeningnummer IBAN & BIC –code zijn verplicht sedert 01/01/2014
  IDENTITEITSGEGEVENS KLANT:

  naam of maatschappelijke benaming van de klant
  rechtsvorm indien vennootschap (NV, BVBA, CVBA, CVOA, V.O.F., Comm.VA)
  adres of maatschappelijke zetel
  btw-identificatienummer van de klant moet altijd vermeld staan
  – indien de klant btw-plichtig is en Belg
  – indien de klant btw-plichtig is met een zetel in de Europese Unie, dan moet zijn buitenlands btw-nummer vermeld staan
  – indien de klant wel btw-plichtig is, doch het btw-nummer is nog in aanvraag, vermeld: “in aanvraag”
  btw-identificatienummer van de klant niet vermelden
  – indien de klant niet btw-plichtig is
  – indien de klant btw-plichtig is met een zetel buiten de Europese Unie (bv. China, Zwitserland, …)
  de juiste benaming/adres klant kunt u nagaan op:

  http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html

  DATUM BELASTBAAR FEIT:

  datum van de levering van de goederen of
  datum waarop de dienstverrichting heeft plaatsgevonden of
  datum waarop een deel of de gehele prijs werd ontvangen indien deze verschilt van de uitreikingsdatum van de factuur
  er geldt een administratieve tolerantie: wanneer factuurdatum en leveringsdatum gelijk loopt, hoeft de leveringsdatum niet vermeld te worden.
  AARD: benaming van de goederen of diensten, de hoeveelheid, de eenheidsprijs… kortom de gegevens nodig om de handeling te bepalen waarop btw verschuldigd is

  MAATSTAF VAN HEFFING VOOR ELK TARIEF: het bedrag waarop de btw verschuldigd is, per btw-tarief het bedrag afzonderlijk vermelden exclusief btw; eventueel prijskortingen indien deze niet in de eenheidsprijs zijn begrepen

  BTW –TARIEVEN: 0%, 6%,12%, 21%

  VERSCHULDIGDE BTW IN EUR: het bedrag van de verschuldigde btw

  TOTAAL VAN DE FACTUUR IN EUR: de som van de maatstaf van heffing + btw

  BTW–VERLEGD: voor handelingen waarop de BTW verlegd wordt;

  zoals bij werken in onroerende staat door Belgische belastingplichtige (het vroegere “BTW te voldoen door de medecontractant volgens art.20 K.B. nr. 1 ”) Men mag ook nog het volgende vermelden: “BTW-verlegd volgens stelsel van medecontractant volgens art 20 van KB nr1”
  zoals bij intracommunautaire diensten; indien het om B2B dienstverrichtingen gaat binnen de EU (internationale context: “art. 44 Directive 2006/112/EC”)
  zoals bij een binnenlands levering van goederen verricht door een niet in België gevestigde belastingplichtige
  ART. 39 W. BTW: moet vermeld staan indien het om uitvoer van goederen gaat (buiten EU) zie bijlage lijst landen van EU.

  ART. 39BIS W. BTW : Intracommunautaire leveringen binnen EU

  RECUPERATIEPRODUCTEN. BTW NIET TOEGEPAST. AANSCHRIJVINGEN VAN 15 DEC 1970 nr 88 EN VAN 30 JUL 1971 nr 120. : bij verkoop van recuperatiestoffen en -producten zoals bvb schroot

  BIJZONDERE REGELING REISBUREAUS : vermelden, enkel voor de reisbureaus

  DUPLICAAT: indien verschillende exemplaren van een factuur worden uitgereikt moet duidelijk vermeld staan dat het om een duplicaat gaat.

  DUBBEL UITGEREIKT OP AANVRAAG VAN DE KLANT TER VERVANGING VAN DE VERLOREN GEGANE FACTUUR: Dit moet verplicht vermeld staan + naam + handtekening + datum.

  FACTUUR UITGEREIKT DOOR AFNEMER: dit moet men verplicht melden indien de medecontractant de factuur zelf opmaakt (selfbilling).

  DE VERKOOPSVOORWAARDEN: dit zijn de voorwaarden die de partijen moeten aanvaarden.

  EVENTUEEL VERWIJZEN NAAR VORIGE FACTUREN ingeval van reeds eerder aangerekende voorschotten of in geval van creditnota’s.

  Met vriendelijke groeten,

  Alain Carels
  http://www.carbofisc.be 2. nijn

  beste Alain,
  Hartelijk dank voor uw uitgebreide informatie.
  Ik heb de vrijstelling van BTW dus dan moet ik gewoon BTW 0% vermelden op het factuur? 3. Carbofisc

  nee, dan vermeld je kleine onderneming vrij van BTW artikel 56 BTW Wetboek


Deze vraag beantwoorden