Welkom Gast. Inloggen or Registreren

2 Antwoorden

Doceren in zelfstandig bijberoep

Vraag van: 1723 keer bekeken Zelfstandig bijberoep

Ik ben voltijds te werk gesteld als bediende. Via via heeft een opleidingscentrum mij gevraagd om een aantal dagen per jaar gastdocent te zijn. Dit wordt vergoed. Omdit geld te kunnen ontvangen zie ik mij genoodzaakt om zelfstandig in bijberoep te worden. Klopt mijn redenering? Ik heb nog de volgende vragen: - ondernemingsloket: wat zijn de kosten die ik maak om vertrokken te zijn - moet ik mij aan andere belastingen en taxen verwachten dan de gebruikelijke - sociale bijdragen: worden die bij aanvang of op het einde van het jaar betaald? Maw moet ik eerst betalen en wordt er op het einde van het jaar gekeken naar wat ik heb verdiend? Zoja, is het veel rompslomp om dit geld dan terug te krijgen. - ik weet niet of dit éénmalig is of dat ik dit jaarlijks ga doen. Kan ik mijn zelfstandig zijn naar gelang stoppen en terug activeren om zo allerlei belastingen en administratieve handelingen te vermijden als ik een jaar geen les geef? - belastingen: het is toch niet zo dat door de inkomsten uit mijn bijberoep ik met een deel van de inkomsten uit mijn hoofdactiviteit in de hoogste schijf terecht kom enkel en alleen dor dit bijberoep? - moet ik verplicht een boekhouder nemen?  

2 Antwoorden 1. Dennis

  Je hebt veel vragen maar ik zal proberen ze allemaal zo volledig maar toch to the point te antwoorden.

  Om te starten als zelfstandige dient u een onderneming op te richten. U kan kiezen tussen een vennootschapsvorm of een éénmanszaak. De éénmanszaak is de goedkoopste en snelste manier om te kunnen starten als zelfstandige. De inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen kost u namelijk éénmalig 79 EUR.
  Indien u een vennootschap wenst op te starten dient u eerst een keuze te maken de verschillende rechtspersonen ( BVBA, NV, VOF,…) Naargelang de keuze die u maakt zal u of een notaris statuten opstellen en publiceren in het Belgisch Staatsblad. Pas als dit is gebeurd
  kan u de onderneming inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen.

  U kan hiervoor terecht bij Securex ondernemingsloket.

  In de rest van mijn verhaal ga ik er vanuit dat u een éénmanszaak wenst op te starten.

  Zodra u een eigen onderneming heeft opgericht dient u zich aan te sluiten als zelfstandige bij een sociaal verzekeringsfonds. Indien u minstens halftijds werkt, kan u aansluiten als zelfstandige in bijberoep.
  De sociale bijdragen die je zal moeten betalen zijn afhankelijk van het inkomen dat je zal genereren uit je zelfstandige activiteiten.
  Indien je minder verdient dan 1393.70 EUR op jaarbasis dan kan je volledig worden vrijgesteld van sociale bijdragen. Verdien je meer dan 1393,70 EUR dan ben je niet meer vrijgesteld en betaal je sociale bijdragen met een minimum van 74.22 EUR / kwartaal.
  Je kan ook zelf de berekening maken. Jaarinkomen * 21.5% /4 = kwartaalbijdragen.

  Deze bijdrage worden u elke 3 maanden opgevraagd. U zal jaarlijks op uw belastingsaangifte moeten aangeven hoeveel u heeft verdiend. Het sociaal verzekeringsfonds zal op de hoogte worden gebracht van het inkomen dat u heeft aangegeven. Hier zit helaas een vertraging op van +- 3 jaar. Wat wil zeggen dat, indien je teveel bijdragen hebt betaald, je pas na 3 jaar een terugbetaling ontvangt. Dit werkt natuurlijk ook in de omgekeerde richting. Indien je te weinig bijdragen hebt betaald, dan zal je 3 jaar later een bijbetaling moeten doen.
  Er gebeurd dus geen jaarlijkse verrekening.

  Indien u wenst te stoppen met uw zelfstandige activiteit moet u zich opnieuw wenden tot het ondernemingsloket. De stopzetting van uw onderneming kost opnieuw 79 EUR. Deze tarieven werden vastgelegd door de FOD Economie en moeten worden gehanteerd door elk ondernemingsloket.

  Het inkomen dat u als zelfstandige ontvangt zal bovenop het inkomen komen dat reeds heeft als werknemer. Het zal dus gewoon belast worden via de personenbelasting. Aan welk percentage zal dus afhankelijk zijn van uw inkomen als werknemer. Je inkomen als werknemer zal echter niet hoger belast worden als je ook nog een inkomen als zelfstandige aan geeft.

  Je bent niet verplicht om een boekhouder onder de arm te nemen.

  Ik hoop uw vragen toch op ten minste deels te hebben beantwoord. Voor meer informatie
  kan u steeds terecht op de website : http://www.securex.be/starters. 2. zelfstandigen.be

  Je moet inderdaad rekening houden met andere belastingen en taxen. Iedere provincie en nagenoeg ieder gemeentebestuur, belast zelfstandigen (al dan niet in bijberoep) extra.

  Hetzij door een aanvullende provincie- en/of gemeentebelasting. Hoeveel die bedraagt, verschilt van streek tot streek. Meestal ligt ze tussen de 100 en 200 euro.


Deze vraag beantwoorden