Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Decoratie van trouwfeesten in bijberoep

Vraag van: 1387 keer bekeken Zelfstandig bijberoep

Ik overweeg om een zelfstandig bijberoep te doen als decoratie van trouwfeesten. Maar ik kan niet zeggen hoeveel trouwfeesten ik per jaar zal hebben. Ik moet wel een serieuze investering doen, zoals decoratie materiaal aankopen, borden, bestek, glazen,e.d. Ik ben ambtenaar en heb de goedkeuring van mijn overste. Hoe zit het met de sociale lasten en belasting?

1 Antwoorden 1. Janique - Securex Ondernemingsloket

  U wordt als zelfstandige in bijberoep beschouwd als u aan een van volgende voorwaarden voldoet :
  – U werkt minstens halftijds als loontrekkende.
  – U bent minstens voor 6/10 leraar.
  – U bent ambtenaar met minstens een halftijdse opdracht, en werkt al minimaal acht maanden of tweehonderd dagen in die functie.
  – U krijgt een vervangingsinkomen waarbij u uw pensioenrechten behoudt.
  Het is inderdaad belangrijk dat u als ambtenaar eerst een goedkeuring vraagt bij uw werkgever.

  De sociale bijdragen die u zal betalen, zijn afhankelijk van uw nettobelastbaar inkomen uit uw zelfstandige activiteit. Startende zelfstandige betalen 20,50% aan sociale bijdragen op hun nettobelastbaar inkomen. Dit percentage verhoogt met 0,50% per jaar tot 22% in het vierde en de volgende jaren.

  Download de brochure op deze site :http://www.securex.be/nl/zelfstandige/opstart/voorbereiding/statuut/hoofdberoep-bijberoep/index.html

  Het inkomen dat u uit uw zelfstandige activiteit haalt, wordt gecumuleerd met uw verdiende wedde als ambtenaar. Uw belasting zal dus gerekend worden op uw totale inkomen.


Deze vraag beantwoorden