Welkom Gast. Inloggen or Registreren

3 Antwoorden

Heeft een therapeut een BTW-nummer nodig?

Vraag van: 10754 keer bekeken Zelfstandig bijberoep

Ik heb een vraag waar ik nog nergens een sluitend antwoord heb op gekregen. Ik volg een psychotherapeutische 4-jarige opleiding. Ik ben nu aan het 3de jaar begonnen en wens al als zelfstandige in bijberoep te starten. Een ondernemingsnummer heb ik al aangevraagd maar heb ik ook een BTW-nummer nodig? Ik had een BTW-nummer aangevraagd maar op basis van art. 44 2.5 van het BTW-wetboek werd dit geannuleerd (bepaalde beroepen), maar nu ben ik niet zeker of ik wel onder dit artikel val (omdat ik geen diploma psychologie heb). Wel een licentiaatsdiploma sociale wetenschappen. Wat denkt u? Heb ik een BTW-nummer nodig of niet?

3 Antwoorden 1. Vandergeeten

  Om als psychotherapeut te kunnen werken dien je je te registreren als zelfstandige bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). dit is het BE0 000 000 000 nummer.
  Dit nummer vervang het vroegere nr in het handelsregister, het rijksregisternr en het btwnr.
  Wanneer er geen commerciële activiteit wordt uitgeoefend krijg je de hoedanigheid van “niet-handelsonderneming naar privaat recht” dwz dat je geen btw-verplichting hebt.
  je dient geen btw op prestaties te betalen maar je mag ook geen btw aftrekken van je aankopen en kosten die je maakt als zelfstandige.
  via de registratie bij het Ondernemersloket krijg je alle informatie mee en worden de nodige acties ondernomen om te zorgen dat je in orde bent om je activiteit te starten.
  Indien hier de activatie van je btwnummer niet werd aanvaard betekent dit dat je geen commerciële activiteit uitoefend en je onder de noemer van vrij beroep valt. 2. SBB

  Er was in het verleden nogal wat onduidelijkheid over de btw-plicht van psychologen en psychotherapeuten. Hier kwam, onder andere, verandering in door de Parlementaire Vraag nr. 668 van de heer Mayeur dd. 28.02.2005.

  In het antwoord op deze vraag wordt bevestigd dat de prestaties van psychologen en psychotherapeuten die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld, zelfstandig en tegen een vergoeding worden verricht, diensten zijn die onder het btw-stelsel kunnen vallen. Deze prestaties zijn in de regel aan de btw onderworpen tegen het normale btw-tarief van 21%.

  Het kan echter zijn dat er een specifieke vrijstelling van toepassing is. Dit kan in de volgende gevallen:
  – de prestaties worden verstrekt in het kader van zijn werkzaamheid als geneesheer door de houder van een diploma van dokter in de geneeskunde (Btw-Wetboek, artikel 44, § 1, 2°). Voor deze vrijstelling moet je effectief wel het diploma van dokter in de geneeskunde hebben (Zie Parl. Vraag nr. 100 van de heer Valkeniers dd. 19.12.1983). Op basis van je bericht is dit niet het geval en kan de vrijstelling dan ook niet worden toegepast.
  – de prestaties worden verstrekt in het kader van school- of universitair onderwijs of in het kader van beroepsopleiding of -herscholing (Btw-Wetboek, artikel 44, § 2, 4°);
  – de prestaties worden verstekt aan een organisator van voordrachten door een voordrachtgever (Btw-Wetboek, artikel 44, § 2, 8°);
  – de prestaties houden verband met onderwijskeuze of gezinsvoorlichting (Btw-Wetboek, artikel 44, § 2, 5°).

  In je bericht worden er wel 2 vrijstellingen door elkaar gebruikt: je hebt enerzijds de vrijstelling van art. 44, §1, 2° Btw-Wetboek, die gaat over de vrijstelling voor medische en paramedische beroepen. Of deze vrijstelling van toepassing is, hangt inderdaad af van je diploma. Daarnaast is blijkbaar je btw-registratie geweigerd op basis van art. 44, §2, 5° Btw-Wetboek. Deze vrijstelling geldt voor diensten die betrekking hebben op onderwijskeuze en gezinsvoorlichting. Deze vrijstelling is echter ook niet van toepassing voor een psychotherapeut, tenzij hij psycholoog, geneesheer-psychiater of dokter in de geneeskunde is. Ook in jouw geval is deze vrijstelling niet van toepassing.

  Op basis van bovenstaande, vermoed ik dat je wel degelijk een btw-nummer nodig hebt. Ik zou dan ook met het bevoegde btw-controlekantoor contact opnemen en verwijzen naar de bovenvermelde Parlementaire vragen. 3. SBB

  @Vandergeeten

  Niet alle “niet-handelsondernemingen naar privaat recht” zijn vrijgesteld van btw. Denk maar aan een landbouwer, osteopaat (die geen kinesitherapeut is), homeopaat (die geen arts is), acupuncturist, notaris, enz.

  De activiteiten van de psychotherapeut die geen psycholoog, psychiater of arts is, zijn handelsactiviteiten. De psychotherapeut zal in dit geval dus als handelaar worden ingeschreven in de KBO.


Deze vraag beantwoorden