Welkom Gast. Inloggen or Registreren

2 Antwoorden

Bijdrageprobleem zelfstandige in bijberoep

Vraag van: 2218 keer bekeken Zelfstandig bijberoep

Goeieavond, Ik zit met een vervelend probleem. Ik ben sinds een aantal jaar (april 2010 om precies te zijn) zelfstandige in bijberoep. Ik betaalde elke 3 maanden de minimumbijdrage hiervoor. In november 2012 werd mij echter zo goed als alles wat ik in die 2,5 jaar betaald had teruggestort, omdat ik zo weinig winst maakte dat ik buiten de bijdrageregeling viel en omdat ik al meer dan een jaar zelfstandige in bijberoep was. Een paar dagen geleden kreeg ik echter een brief van mijn verzekeringskantoor zeggende dat ik in het 2de kwartaal van 2010 te weinig uren heb gepresteerd in mijn vaste job (hoofdberoep) om als zelfstandige in bijberoep ingeschreven geweest te zijn, en moet ik voor die periode een bijdrage betalen als zlefstandige in hoofdberoep. Ook voor het kwartaal daarvoor (2de van 2010) moet ik opnieuw mijn bijdrage storten (zij het als bijberoep) omdat ik door die situatie niet meer meer dan een jaar onderbroken zelfstandige in bijberoep ben geweest. Concreet komt het erop neer dat ik 4 uur te weinig in mijn job als bediende heb gepresteerd, om binnen de regeling voor zelfstandige in bijberoep te vallen en dit omdat ik blijkbaar destijds een halve dag te veel onbetaald verlof heb genomen. Mijn vraag is eigenlijk simpel: kan ik hier alsnog onderuit komen? Ik moet nu zomaar even 1000 euro ophoesten omdat ik 3 jaar geleden zonder er bij stil te staan blijkbaar niet genoeg uren heb gepresteerd. Alvast bedankt voor uw antwoord!

2 Antwoorden 1. SBB Accountants en Adviseurs

  Om aangesloten te zijn als zelfstandige in bijberoep dient u als werknemer voor minstens 50% van een voltijdse tewerkstelling actief te zijn. Een aantal uren teveel onbetaald verlof kan dus inderdaad verstrekkende gevolgen hebben. Immers, voldoet u niet aan die voorwaarde (doordat u 4 uren te kort heeft gewerkt) dan bent u inderdaad verplicht aan te sluiten als zelfstandige in hoofdberoep voor de betreffende periode. Helaas kunt u hier niet onderuit.

  U schrijft dat u 1000 EUR moet betalen. Vermoedelijk werden bij de sociale bijdragen ook verhogingen aangerekend wegens “laattijdige betaling”. Voor deze verhogingen kunt u kwijtschelding aanvragen. De voorwaarde is wel dat u eerst de aangerekende bijdrage betaald heeft. De aanvraag tot kwijtschelding richt u aan uw sociaal verzekeringsfonds dat uw vraag dan overmaakt aan het RSVZ. Indien u motiveert dat u te goeder trouw was (wat u bent aangezien u er vanuit ging dat u weldegelijk correct was aangesloten in bijberoep en het hier slechts om een tekort van 4 werkuren gaat) kan het zijn dat het RSVZ u kwijtschelding zal verlenen. Uw aansluiting in hoofdberoep blijft behouden maar uw kostenplaatje kan hierdoor wel aanzienlijk dalen. 2. Dennis

  Ik heb te weinig gegevens over uw persoonlijke situatie maar ik wil je wel even inlichten over wat je kan doen indien je in dat 2de kwartaal van 2010 eventueel gehuwd was.

  Indien u gehuwd was met iemand die zelf ook zelfstandige in hoofdberoep, werknemer, gepensioneerd of uitkeringsgerechtigd was dan kan u mogelijk een vermindering van sociale bijdragen krijgen voor dat kwartaal. Indien dit het geval is raad ik je aan even contact op te nemen met je sociaal verzekeringsfonds en te vragen naar art 37.

  Indien u meer informatie wenst neem dan even een kijkje op : http://www.securex.be/nl/zelfstandige


Deze vraag beantwoorden