Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Bijberoep en onderwijzend personeel

Vraag van: 1374 keer bekeken Sociaal statuut

Hoe zit dat met onderwijzend personeel die contractueel is en telkens met contracten van bepaalde duur werkt voor de loop van het schooljaar voor een onderneming in bijberoep?

Dus wat gebeurt er als je in de zomermaanden (juli/augustus) dan ingeschreven staat als werkzoekende, maar je hebt wel de zekerheid van per 1 september opnieuw een contract te krijgen voor het lopende schooljaar?

Alvast dank voor uw antwoord!

1 Antwoorden 1. An Govaerts - Xerius

  Beste Sofie,

  De leerkrachten die niet vastbenoemd zijn vallen onder het pensioenstelsel van de werknemers. Dit betekent dat ze slechts aan de voorwaarde van 5/10 moeten beantwoorden (vastbenoemde in het onderwijs moeten 60% tewerkgesteld zijn). Er moet ook rekening gehouden worden met de vakantiedagen in de berekening.

  De halftijdse norm, voor leerkrachten die niet vastbenoemd zijn, die moet gerespecteerd worden is de volgende : 235 uren per kwartaal op basis van 38 u per week en 5 dagen per week. Als u volgens een andere tewerkstellingsbreuk dan 38 uren per week bent tewerkgesteld, dan dient u 235 uren om te zetten naar uw tewerkstellingsbreuk.

  Er hoeft niet voor elke dag minstens halftijds contract te zijn, maar op kwartaalbasis moet een gemiddelde van 50 % worden bereikt (= contractuele). Maar voor het eerste en het laatste kwartaal in de categorie bijberoep moet er op de eerste en laatste dag echter wel een minstens halftijdse tewerkstelling zijn.

  Voor het derde kwartaal (dit is het kwartaal waarin maanden juli en augustus voorkomen) van het jaar is een manuele controle voor uw zelfstandige activiteit in bijberoep noodzakelijk. Tijdens de zomervakantie ontvangen de leerkrachten die niet vastbenoemd zijn immers een uitgesteld loon waarvan het bedrag wordt vastgesteld naar verhouding van de prestaties als leerkracht tijdens het voorbije jaar. Deze bezoldigingen zijn op dezelfde wijze onderworpen aan sociale bijdragen als de gebruikelijke bezoldigingen van de leerkrachten en komen dus in aanmerking voor het pensioen en voor de controle van de zelfstandige activiteit in bijberoep.

  Wanneer een deel van de maanden juli en augustus niet gedekt wordt door het uitgestelde loon, dan kan de leerkracht bovendien in voorkomend geval en wanneer hij aan de voorwaarden voldoet werkloosheidsuitkeringen bekomen.

  Voor de controle van de zelfstandige activiteit in bijberoep in het derde kwartaal, dient u uw sociale verzekeringsfonds bijgevolg in het bezit te stellen van bewijsstukken van uw uitgestelde bezoldiging en/of werkloosheidsuitkeringen.

  Met vriendelijke groeten,

  An Govaerts
  Klantverantwoordelijke sociale bijdragen
  Xerius


Deze vraag beantwoorden