Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Als schijnzelfstandige aanzien worden

Vraag van: 966 keer bekeken Sociaal statuut

Tot kort geleden werkte ik als verkoper in de bouwsector. Deze samenwerking is recent geeindigd.

Nu zou ik eventueel voor mijn vorige baas op commissie willen werken met een bepaald % vergoeding naargelang het verkochte bedrag per werf. Dit zouden we samen afspreken en vastleggen. Naarmate ik mijn netwerk uitbreidt zou ik dan nog voor andere bedrijven kunnen verkopen, maar de eerste maanden (of jaren) dus waarschijnlijk niet echt.

Ik zou werken vanuit een eigen kantoor (thuis), met eigen auto en materiaal. Ik zou wel nu en dan moeten rapporteren wat verkocht is en wat niet en daarvoor eventueel op het bedrijf langsgaan. Daarnaast ook bespreken op voorhand of de door mij opgemaakte offertes ok (niet te goedkoop of duur) opgesteld zijn alvorens ik ermee naar de klant trek.

Loop ik hiermee risico om als schijnzelfstandige aanzien te worden?

1 Antwoorden 1. An Govaerts - Xerius

  Beste,
  U dient best een aantal criteria te overlopen om na te gaan of u al dan niet schijnzelfstandige bent. Schijnzelfstandigen zijn werknemers die werken met het statuut van een zelfstandige, maar eigenlijk een beroepsactiviteit uitoefenen onder gezag van een werkgever.
  Er zijn vier criteria om te testen of iemand een schijnzelfstandige is.
  1. Welke benaming voor de samenwerking wordt er gebruikt in de overeenkomst tussen beide partijen. Sommige clausules kunnen ook aangeven dat het eerder over een arbeidsovereenkomst gaat (bijvoorbeeld proefperiode).
  2. De vrije keuze van uw werktijd te kunnen indelen.
  3. Het gezag van uw opdrachtgever.
  4. U mag uw eigen manier van werken hanteren. De opdrachtgever kan hiervoor natuurlijk wel richtlijnen geven binnen de organisatie.
  U kan met eventuele vragen terecht bij de Commissie ter regeling van de arbeidsrelaties.
  De Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie maakt deel uit van de FOD Sociale Zekerheid.
  Wanneer een arbeidsrelatie onduidelijk is, beslist de Commissie over de aard ervan. Zij bepaalt of iemand als zelfstandige of als werknemer moet worden beschouwd.
  Contactgegevens van de commissie:
  E-mail: [email protected]
  Telefoon: 02/528.63.00
  Adres: Administratieve Commissie Arbeidsrelaties
  Kruidtuinlaan 50, bus 165
  1000 Brussel
  Met vriendelijke groeten,
  An Govaerts
  Klantverantwoordelijke sociale bijdragen
  Xerius


Deze vraag beantwoorden