Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Aftrek autokosten voor een lichte vrachtwagen?

Vraag van: 3309 keer bekeken Boekhouden

Mijn broer gaat een eenmanszaak beginnen en heeft een lichte vracht gekocht van een particulier. Wat de BTW betreft is er geen probleem, hij kan ze niet aftrekken (gezien betaalde BTW = 0 EUR) Maar wat de kosten betreft: hij gebruikt deze lichte vracht voor - verplaatsing van thuis naar werk (=plaats waar hij zijn zelfstandige activiteit uitoefent); - goederen gaan aankopen,.. Als hij nu tankt, hoe moet hij bewijzen dat de kosten voor zijn lichte vracht betreffen? Bankafschriften? Is de bijhorende btw ook 100% aftrekbaar? Mag deze vracht gezien worden als 100% beroepsmatig? alvast bedankt

1 Antwoorden  1. SBB Accountants en Adviseurs

    Indien een belastingplichtige een wagen gebruikt voor de behoeften van zijn economische activiteit waarvoor hij recht op aftrek van btw heeft, kan hij, rekening houdend met de maximum aftrekbeperking van 50% op personenwagens en de zogenaamde “oneigenlijke lichte vrachtwagens” (type monovolume”, de btw betaald op de kosten met betrekking tot deze wagen (dus benzinekosten, kosten van onderhoud en herstelling, …) in aftrek brengen. Het feit dat de wagen werd aangekocht zonder btw doet hier geen afbreuk aan, zolang de wagen maar op de (eenmans)zaak staat.

    Om recht te hebben op aftrek van btw, moet de belastingplichtige wel in het bezit zijn van een regelmatige factuur. Een rekeninguittreksel volstaat niet. De btw-administratie staat voor de levering van brandstoffen en bij elektronische betaling wel een eenvoudigere facturering toe. Dat staat uitgelegd op Fisconetplus, maar komt erop neer dat men eens per maand een verzamelfactuur ontvangt van de vennootschap bancontact.

    In verband met het recht op aftrek van de btw op bedrijfswagens is net een nieuwe regeling in werking getreden (vanaf 1 januari 2013 – beslissing nr. ET 119.650/3) die eveneens op Fisconetplus terug te vinden is. Men moet nu zijn recht op aftrek bepalen volgens het percentage beroepsgebruik/privégebruik van de wagen. De btw-administratie heeft de wijzen om deze verhouding te bepalen uitgelegd in deze beslissing.. Gaat het om een eigenlijke lichte vrachtwagen, is er wel geen 50% aftrekbeperking op de btw betaald bij aankoop, maar moet één van de methoden aangereikt door de btw-administratie om het beroepsgebruik vast te stellen worden gevolgd.


Deze vraag beantwoorden