Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Aankopen buitenland…wat met de btw?

Vraag van: 5828 keer bekeken Zelfstandig bijberoep

Ik ben aan het denken om te starten in bijberoep met vrijstelling van btw als pc hersteller. Daarvoor moet ik ook hardware aankopen, maar ik doe dit in Nederland waar ik een Intracommunautaire levering (BTW-vrij) krijg. Moet ik dan in Belgie nog BTW betalen of hoe werkt dit? Alvast bedankt.

1 Antwoorden 1. SBB Accountants en Adviseurs

  Ik begrijp dat u bedoelt met vrijstelling van btw, de toepassing van de zogenaamde “kleine ondernemersregeling” waarbij de jaaromzet zich beperkt tot maximum 5.580 EUR.

  Wanneer een kleine ondernemer tijdens het lopende jaar of tijdens het voorbije jaar geen aankopen uit een andere EU lidstaat (de intracommunautaire verwerving) heeft verricht voor een totaal bedrag van 11.200 EUR (excl. btw) volgen zij in principe de regeling voor de particulieren, namelijk betaling van btw in het land van oorsprong, in dit geval Nederland.

  Indien zij echter de drempel overschrijden moeten zij vanaf dat ogenblijk overgaan tot betalen van btw in de lidstaat van bestemming, België in dit geval. Het onder belastingplichtigen geldende stelsel voor intracommunautaire verwervingen wordt dan volledig van toepassing. De btw op de aankoop is dan in de lidstaat van verwerving verschuldigd.

  Maar, de kleine ondernemer kan wel steeds opteren voor belastingheffing in de lidstaat van bestemming, zelfs indien de drempel nog niet werd overschreden. Hiertoe moet men een keuzeverklaring indienen bij het bevoegde btw-controlekantoor die geldt voor het lopende kalenderjaar plus voor de twee daaropvolgende kalenderjaren. Dit betekent wel dat er in België btw op de aankoop zal moeten worden betaald, via de bijzondere btw-aangifte.

  De kleine ondernemer wordt geacht de hiervoor bedoelde optie te hebben gedaan vanaf het ogenblik dat zij aan hun buitenlandse leverancier hun Belgisch btw-nummer meedelen om een intracommunautaire verwerving te verrichten.


Deze vraag beantwoorden