Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

ZIB in België en werken in buitenland?

Vraag van: 1215 keer bekeken Zelfstandig bijberoep

Ik ben momenteel werkzoekende maar niet uitkeringsgerechtigd wegens bijna 20 jarige zelfstandigheid binnen een vennootschap. Ik heb dus 20 jaar in hoofdberoep mijn sociale bijdragen betaalt. Ik heb ondertussen in de laatste 2 jaar enkele interimjobs (deeltijds 4/5 als werknemer gewerkt).

Ik zit nu ongeveer 3 maanden zonder werk en heb onlangs een voorstel gekregen. Namelijk in het buitenland een halftijdse job als commercieel medewerker. Mijn vraag is kan ik dan hier in België ook halftijds een zelfstandige activiteit uitbouwen ? Wat met de sociale bijdragen die in Frankrijk betaald worden door de werkgever en de sociale bijdragen die ikzelf voor mijn ZIB betaal?

Bedankt.

1 Antwoorden 1. An Govaerts - Xerius

  Beste Minou,

  Wanneer u een beroepsactiviteit uitoefent in één of meer lidstaten behorend tot de Europese Unie bepalen de richtlijnen van de EG-Verordening 883/04 welke wetgeving van welke lidstaat van toepassing is. Indien een zelfstandige activiteit in België wordt gecombineerd met een loontrekkende activiteit binnen een andere lidstaat, valt men in principe onder de wetgeving van het loonwerkland.

  De uiteindelijke beslissingsbevoegheid hierover ligt bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

  U geeft aan dat u ook een beroepsactiviteit uitoefent in Frankrijk. In dat geval zal uw dossier moeten voorgelegd worden aan de dienst Internationale Overeenkomsten van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), de bevoegde instantie in geval van grensoverschrijdende activiteiten.

  Het RSVZ zal immers onderzoeken of u al dan niet onderworpen bent aan het sociaal statuut van de zelfstandigen in België en hiervoor contact opnemen met de bevoegde sociale zekerheidsinstellingen van het land waar u nog een beroepsactiviteit uitoefent.

  Als u nog steeds aangesloten bent als zelfstandige, raden wij u aan om contact op te nemen met uw sociaal verzekeringsfonds om na te gaan of uw aansluiting in bijberoep kan behouden blijven. Want als u geen vervangingsinkomen en/of loontrekkende activiteiten heeft, kan uw aansluiting niet behouden blijven in bijberoep.

  Contactgegevens RSVZ:
  Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
  Jan Jacobsplein 6
  1000 Brussel
  tel.: 02 546 42 11

  fax: 02 511 21 53

  Vriendelijke groeten,

  An Govaerts
  Klantverantwoordelijke sociale bijdragen
  Xerius


Deze vraag beantwoorden