Welkom Gast. Inloggen or Registreren

2 Antwoorden

Zelfstandige invalide

Vraag van: 1043 keer bekeken Sociaal statuut

Beste,

Ik was zelfstandige in hoofdberoep tot dec.'13. Wegens gezondheidsredenen heb ik de zaak moeten stopzetten met gelijkstelling van ziekte. Nu had ik een toelating bekomen vd adviserend geneesheer om een kinder-en jeugdboeken te schrijven en uit te geven. Nu is het probleem dat ik praktisch alle instanties heb gecontacteerd om te weten te komen welk statuut ik dan zou hebben? zelfstandige in hoofd-of bijberoep of val ik onder de wetgeving van het Kunstenloket. Deze laatste vertelde me dat als ik onder een "opdrachtgever" zou werken, dit wel zou mogelijk zijn. Nu las ik enkele artikels op uw site ivm freelance. Zou ik hiervoor in aanmerking komen en kan ik dan mijn ziekte-uitkering behouden? Mijn opdrachtgever zou dan een uitgeverij kunnen zijn die met mijn manuscript werkt en een boek uitgeeft en ik zou royalty's ontvangen (vb. 5% per boek). Ik zou zo graag een kinderboekje uitgeven, maar blijkbaar kan ik dit niet als "zelfstandige invalide".

Loontrekkende, gepensioneerde, werklozen met een invaliditeit daar is er geen enkel probleem om dit als bijberoep te doen, maar ik.... word gestraft omdat ik zelfstandige was...

Graag wou ik weten wat jullie hierover denken...

2 Antwoorden 1. Carbofisc

  Je adviserende arts zal je kunnen zeggen onder welk statuut je mag vallen.

  Royalties zijn echter anders belast, en qua directe belasting wordt daar normaal al een gedeelte roerende voorheffing op ingehouden. 2. Zenito Ondernemingsloket

  Beste Anja,

  Zelfstandigen die hun beroepsbezigheid stopzetten als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid, kunnen voor de betrokken periodes ook een gelijkstelling bekomen. Voor de gelijkgestelde kwartalen is men volledig vrijgesteld van de betaling van bijdragen, en blijft men volledig gedekt voor het pensioen, de ziekteverzekering en de gezinsbijslagen.

  Voorwaarden
   De hoedanigheid van zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot (maxistatuut) bezitten gedurende het kwartaal voorafgaand aan de gelijkstelling.
   In regel zijn met de bijdragebetaling van het kwartaal dat het kwartaal van de aanvang van de gelijkstelling voorafgaat (betaald of vrijstelling bekomen bij de commissie voor vrijstelling). Het is niet vereist dat de overige kwartalen in regel zijn.
   De staat van arbeidsongeschiktheid moet erkend zijn door het ziekenfonds
   De zelfstandige moet alle beroepsbezigheid gestopt hebben. De activiteit mag ook niet voortgezet worden door derden in naam van de arbeidsongeschikte zelfstandige (vb.: zijn/haar echtgeno(o)t(e), kinderen, personeel…).

  Een zelfstandige die zich tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid laat vervangen in het stelsel van de vervangende ondernemer zal niet in aanmerking komen voor de gelijkstelling wegens ziekte. Eén van de voorwaarden voor de gelijkstelling stelt immers dat niemand de beroepsactiviteit in naam van de zieke mag verder zetten. De vervanging zal echter geen beletsel vormen voor de uitkeringen arbeidsongeschiktheid.

  Als u een toelating hebt, kan u de activiteit opstarten, evenwel de gelijkstelling ziekte zal komen te vervallen en u zal verder in hoofdberoep aangesloten worden.

  met vriendelijke groet,

  Bart Pittoors
  Sociaal Juridisch Adviseur Zenito Studiedienst
  http://www.zenito.be
  http://www.startersgps.be


Deze vraag beantwoorden