Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Zelfstandig bijberoep en ontslag

Vraag van: 1266 keer bekeken Zelfstandig bijberoep

Beste,

Stel nu dat je ontslagen wordt net nadat je je ondernemingsnummer hebt opgestart. Heb je dan recht op een uitkering of wordt je dan als zelfstandige in hoofdberoep beschouwd?

Thx

1 Antwoorden 1. Zenito Ondernemingsloket

  Beste,

  Best contact opnemen met de RVA.

  Volgens onze informatie zou u minstens een kwartaal de activiteit moeten hebben.

  U oefent een zelfstandig beroep uit na arbeid in loondienst?
  U kunt geen aanspraak maken op uitkeringen gedurende de periode waarin u uw zelfstandig beroep uitoefent.

  De arbeidsdagen als zelfstandige komen niet in aanmerking om, na uw zelfstandige activiteit, toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen.

  Heeft u vóór het zelfstandig beroep voldoende lang gewerkt als werknemer in loondienst, dan kan u evenwel na stopzetting van uw zelfstandig beroep, toegelaten worden tot het recht op uitkeringen op grond van die voorgaande tewerkstelling in loondienst. Het aantal vereiste dagen van tewerkstelling in loondienst en de duur van de referteperiode waarin die arbeid gelegen moet zijn, is afhankelijk van uw leeftijd op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag. De mogelijkheid om de voorgaande tewerkstelling in loondienst in rekening te brengen geldt echter slechts indien u uw zelfstandig beroep hebt uitgeoefend gedurende een beperkte periode. De referteperiode kan immers verlengd worden met de periode van minimum 6 maanden en maximum 15 jaar waarin u een zelfstandig beroep hebt uitgeoefend….

  Indien u na uw zelfstandig beroep een uitkeringsaanvraag indient, zal het bedrag van uw uitkering berekend worden op basis van uw vorige loon.

  Hebt u uw werk als loontrekkende verlaten om zelfstandige te worden, en stopt u deze zelfstandige activiteit, dan kan u pas werkloosheidsuitkeringen genieten, indien u aantoont dat uw vroegere werkgever niet meer bereid is u weer in dienst te nemen. Stopt u de zelfstandige activiteit binnen de 6 maanden, dan heeft u bovendien gedurende de 6 maanden vanaf de werkverlating, in geen geval recht op werkloosheidsuitkering.

  Met vriendelijke groet,

  Bart Pittoors
  Sociaal Juridisch Adviseur Zenito Studiedienst
  http://www.zenito.be
  http://www.startersgps.be


Deze vraag beantwoorden