Welkom Gast. Inloggen or Registreren

2 Antwoorden

Zelfstandig bijberoep als ambtenaar

Vraag van: 1226 keer bekeken Zelfstandig bijberoep

Beste,

Ik ben federaal ambtenaar en werk halftijds (19uren/per week).

Kan ik zelfstandig zijn in bijberoep want ik lees op uw website het volgende “Ambtenaren die minstens 200 dagen of 8 maanden per jaar werken (en waarvan het gepresteerde aantal uren minstens gelijk is aan de helft van het aantal uren van een voltijdse betrekking), komen ook in aanmerking. Op voorwaarde dat ze de toelating van hun werkgever hebben.”

Wat is het alternatief mocht dit niet in bijberoep kunnen?

Bedankt bij voorbaat!

2 Antwoorden 1. Carbofisc

  Het alternatief is uiteraard hoofdberoep.

  Je bent met 19 uur/week ook valabel voor het bijberoep. 2. Zenito Ondernemingsloket

  Beste,

  Naast de halftijdse norm ( de gemiddelde tewerkstellingsbreuk is minstens halftijds (50 %; dankzij deze norm wordt het recht op kinderbijslag gevrijwaard) en minstens 235 uur / kwartaal, presteren in 38-urenweek (dankzij deze norm worden de rechten op de ziekte- en invaliditeitsverzekering gevrijwaard) moet nagegaan worden of de tewerkstelling minstens 8 maanden of 200 dagen per jaar omvat. De norm van 200 dagen wordt gecontroleerd aan de hand van de electronische gegevens van de loopbaandatabank.

  Voorbeeld: benoeming als statutair ambtenaar op 01/09/2012 met een tewerkstellingsbreuk van 19/38 en minstens 235 uur. Van september tot en met december kan de betrokkene nooit 8 maanden of 200 dagen werken. In dit geval mag louter op basis van de halftijdse norm (235 uur en 19/38) de aansluiting in bijberoep aanvaard worden. Maar vanaf 2013 moet echter nagegaan worden of minstens 8 maanden of 200 dagen gepresteerd worden.

  Met vriendelijke groet,

  Bart Pittoors
  Sociaal Juridisch Adviseur Zenito Studiedienst
  http://www.zenito.be
  http://www.startersgps.be


Deze vraag beantwoorden