Welkom Gast. Inloggen or Registreren

2 Antwoorden

Werkzoekende met een bijberoep

Vraag van: 951 keer bekeken Sociaal statuut

Beste,

Ik heb sinds een 8-tal jaren het statuut van zelfstandige in bijberoep. De laatste jaren zie ik echter geen cliënten meer (owv moeilijke combinatie met kleine kindjes) en verdien ik dus niets meer.

Maar ik heb mijn statuut niet stopgezet (ik betaal nog provinciebelastingen enz) en geef bij de belastingen elk jaar gewoon aan dat ik niets verdiend heb (ik geef ook geen onkosten aan; ik maak er gewoon een ‘nuloperatie’ van).

Nu ga ik binnen een aantal maanden (als ik geen andere job vind) mogelijk werkloos worden (in opzeg nu) en dus een werkloosheidsuitkering ontvangen. Ik ben aan het overwegen om mijn bijberoep opnieuw nieuw leven in te blazen tegen dan. Ik weet dat dat mag als ik reeds minstens 3 maanden mijn bijberoep uitoefende, en op papier is dat dus ook het geval MAAR in de praktijk heb ik die afgelopen maanden (jaren) dan wel niets verdiend. Kan het dan ook?

2 Antwoorden 1. Carbofisc

  Altijd contact opnemen met de RVA en de nodige formulieren indienen. 2. Zenito Ondernemingsloket

  Beste Elke,

  Om een bijberoep (als zelfstandige of in loondienst) verder te zetten gedurende de werkloosheid, moeten 4 voorwaarden tegelijkertijd vervuld worden.

  1) U moet het bijberoep reeds hebben uitgeoefend tijdens uw tewerkstelling als werknemer, gedurende ten minste 3 maanden voorafgaand aan uw uitkeringsaanvraag. Deze periode van drie maand wordt verlengd met de periodes van ziekte of tijdelijke werkloosheid.
  Als u een uitkeringsaanvraag indient naar aanleiding van het stopzetten van een zelfstandige activiteit in hoofdberoep, en u wenst deze activiteit verder te zetten in bijberoep, dan worden deze voorwaarde bekeken op het ogenblik van de start van de zelfstandige activiteit in hoofdberoep.
  Het is dus niet mogelijk een bijberoep te beginnen gedurende de werkloosheid (tenzij voor de werkloze van 50 jaar of meer die de vrijstelling oudere werkloze geniet).

  2) U moet het bijberoep aangeven op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag bij uw uitbetalingsinstelling. U moet ja antwoorden op de vraag “oefent u een bijkomstige activiteit uit?” vermeld op het formulier C1. U moet eveneens een formulier C1A invullen. Het is zeer belangrijk de vragen gesteld op deze beide formulieren correct en nauwkeurig te beantwoorden.
  Indien u een bijberoep uitoefent zonder aangifte ervan, zult u immers uw uitkeringen moeten terugbetalen en zult u meerdere weken van het recht op uitkeringen worden uitgesloten. U kunt eveneens worden vervolgd voor een strafrechtbank.
  3) U mag deze activiteit niet verrichten tussen 7 en 18 uur tijdens de week (van maandag tot vrijdag).
  Op zaterdag en zondag kunt u daarentegen deze activiteit wel verrichten tussen 7 en 18 uur. In dit geval verliest u een uitkering per gewerkte zaterdag of zondag (zelfs indien u werkt na 18 u en/of vóór 7u).

  4) Sommige activiteiten zijn verboden
  Volgende activiteiten kunnen niet bijkomstig verricht worden gedurende de werkloosheid (zelfs als de andere voorwaarden vervuld zijn):

  de activiteit in een beroep dat alleen na 18 uur wordt uitgeoefend (bijvoorbeeld nachtwaker);
  de activiteiten die verboden zijn krachtens de wet van 6 april 1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken(voor meer informatie, gelieve uw uitbetalingsinstelling te raadplegen);
  de activiteiten:
  in een beroep van de horecasector (hotels, restaurants en drankgelegenheden) of van de vermaakondernemingen;
  van leurder, reiziger (verkoop van goederen aan huis of op markten);
  van verzekeringsagent of -makelaar.
  tenzij de activiteit van gering belang is (het is altijd beter om het werkloosheidsbureau te vragen of uw activiteit van gering belang is)

  U kan dus best contact opnemen met uw uitbetalingsinstelling.

  met vriendelijke groet,

  Bart Pittoors
  Sociaal Juridisch Adviseur Zenito Studiedienst
  http://www.startersgps.be


Deze vraag beantwoorden