Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Vrijgesteld van bijdragen indien helper?

Vraag van: 1178 keer bekeken Sociaal statuut

Beste, Ik heb de mogelijkheid om als zelfstandige in  bijberoep in te stappen in de eenmanszaak van mijn vader. Hij is ziek en krijgt een ziekte-uitkering. Kan ik de zaak ondertussen runnen in zijn plaats? Wordt hij vrijgesteld van bijdragen aan de sociale kas als ik het werk als zelfstandig helper voort doe? Kan ik de zaak gewoon voortzetten met zijn ondernemingsnummer?

1 Antwoorden 1. An Govaerts - Xerius

  Beste Jana,

  Uw vraag omvat twee zaken:
  1. De mogelijkheid van uw aansluiting in bijberoep
  2. De eventuele vrijstelling van sociale bijdragen van uw vader omwille van arbeidsongeschiktheid

  1. De mogelijkheid van uw aansluiting in bijberoep

  U kan inderdaad als zelfstandig helper aansluiting in de éénmanszaak van uw vader.
  Om de aansluiting in orde te brengen, dient u een aansluitingsverklaring en een verklaring van uw vader (waarin staat vanaf wanneer u zelfstandig helper bent) over te maken aan het sociaal verzekeringsfonds.

  Voor uw aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds is het vooral belangrijk om na te gaan of u al dan niet kan aansluiten in bijberoep.

  Als u een gelijkwaardig statuut (minstens 50% loontrekkende activiteiten, minstens 60% loontrekkende activiteiten als vastbenoemde leerkracht en /of voldoende vervangingsinkomsten) heeft, Kan u aansluiten in bijberoep. Bij een vervanginsinkomen is het belangrijk om uw uitbetalingsinstelling van uw bijberoep in kennis te stellen.

  Heeft u geen gelijkwaardig statuut, dient u aan te sluiten in hoofdberoep.

  Voor de sociale bijdragen verwijzen wij naar de informatiefiche bijberoep.

  2. De eventuele vrijstelling van sociale bijdragen van uw vader omwille van arbeidsongeschiktheid

  Als de stopzetting van zijn zelfstandige activiteiten het gevolg is van een langdurige arbeidsongeschiktheid van minstens 66%, dan kunt u een aanvraag indienen tot gelijkstelling wegens ziekte. Dit betekent dat u verder aangesloten blijft zonder betaling van bijdragen, indien de aanvraag wordt goedgekeurd door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Deze periode telt dan mee voor de berekening van uw pensioen. U moet dan in eerste instantie uw arbeidsongeschiktheid bij uw ziekenfonds aangeven en een aanvraag gelijkstelling ziekte indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds. Een voorwaarde hierbij is wel dat u in de kwartalen voorafgaand aan de stopzetting bijdragen als hoofdberoep hebt betaald.

  De zelfstandige bezorgt volgende documenten aan zijn sociaal verzekeringsfonds:
  – aanvraag gelijkstelling ziekte
  – verklaring op eer
  – aanvullend bewijs stopzetting zelfstandige activiteit.

  Het sociaal verzekeringsfonds zet het dossier stop en stuurt de ontvangen documenten door naar het RSVZ. Enkel deze instantie is bevoegd hierover een beslissing te nemen.

  Als de éénmanszaak van uw vader echter in voege blijft en er bijgevolg inkomsten uit zijn zelfstandige activiteit voortvloeien, kan hieruit blijken dat hij zijn zelfstandige activiteiten niet volledig heeft stopgezet. Bijgevolg bestaat de kans dat het RSVZ de gelijkstelling wegens ziekte niet zal goedkeuren en uw vader niet vrijgesteld zal worden van zijn sociale bijdragen.

  Aangezien het RSVZ de enige instantie is die een beslissing kan nemen voor een aanvraag gelijkstelling ziekte, kan u eventueel met hen contact opnemen om zekerheid te krijgen over de eventuele goedkeuring van de gelijkstelling. Wij verwijzen u door naar de website http://www.rsvz.be

  Als uw vader zijn éénmanszaak dient stop te zetten voor de aanvraag gelijkstelling ziekte, dan dient u op uw naam een eigen éénmanszaak op te starten en dan kan u eventueel op deze manier zijn zelfstandige activiteiten verder zetten.

  Met vriendelijke groeten,

  An Govaerts
  Klantverantwoordelijke sociale bijdragen
  Xerius


Deze vraag beantwoorden