Welkom Gast. Inloggen or Registreren

2 Antwoorden

Starten als ZIB tijdens opzegperiode – want nadien

Vraag van: 1110 keer bekeken Zelfstandig bijberoep

Beste,

Ik heb mijn opzeg al werknemer gekregen een maand geleden en op 1 januari zal mijn contract verbroken worden en wordt ik voor 12 maanden uitbetaald.

Kan ik nog ZIB worden; vanaf wanneer moet ik opnieuw een hoofdberoep hebben om ZIB te kunnen blijven - vanaf 1 jan of 1 jan + 12 maanden ?

Wat als ik na 12 maand (vanaf 1 jan) - geen andere job heb gevonden?

- Heb ik dan recht op een werkloosheidsuitkering? Dit zou waarschijnlijk wenselijk zijn als ik als ZIB niet voldoende verdien?

Wat zijn de situaties die kunnen voorkomen en waar moet ik op letten.

Dank bij voorbaat,

Olivier 

2 Antwoorden 1. Carbofisc

  Zolang er sociale bijdragen voor je betaald worden, en dat is zo in de periode van uitbetaling, kan je in bijberoep.
  Erna val je in hoofdberoep, tenzij je een ander hoofdberoep hebt. Ja, je zal nog kunnen stempelen, maar op voorhand toestemming vragen voor je bijberoep aan de RVA. 2. Zenito Ondernemingsloket

  Beste Olivier,

  U kan tot het einde van de periode die gedekt is door de verbrekingsvergoeding in bijberoep.

  Als u in orde bent met de werkloosheidsreglementering (C4 goed bijhouden), kan u na een periode in hoofdberoep (en die periode is maximaal 15 jaar) terug naar de werkloosheid
  Na de stopzetting van uw zelfstandig beroep kunt u evenwel opnieuw toegelaten worden tot het recht op uitkeringen indien u dit beroep maximum 15 jaar hebt uitgeoefend (3 jaar onderbreking van de werkloosheid tijdens dewelke u uw toelaatbaarheid behoudt ongeacht uw activiteit, verlengd met maximum 12 jaar activiteit als zelfstandige). Indien uw zelfstandige activiteit evenwel vóór 01.08.2007 de maximumduur voorzien in de vroegere reglementering al heeft bereikt (3 jaar + maximum 6 jaar zelfstandige activiteit), zult u de termijn van 15 jaar om opnieuw toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen niet kunnen inroepen.

  Als je werkloos wordt na de periode van de verbrekingsvergoeding kan je als zelfstandige in bijberoep blijven mits akkoord RVA als je al 12 maand in bijberoep was en indien de activiteit goedgekeurd is door de RVA.

  Met vriendelijke groet,

  Bart Pittoors
  Sociaal Juridisch Adviseur Zenito Studiedienst
  http://www.zenito.be
  http://www.startersgps.be


Deze vraag beantwoorden