Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Starten als ZIB tijdens de opzegperiode?

Vraag van: 1308 keer bekeken Zelfstandig bijberoep

Sinds kort is m'n bediendecontract ontbonden "met vrijstelling van arbeid", maar "met behoud van loon". Dit wil zeggen dat ik nog steeds ingeschreven ben als bediende bij het bedrijf, en nog steeds maandelijks m'n loon ontvang (nog voor de volgende 5 maanden).

Als gevolg ben ik dus niet ingeschreven als werkzoekende met recht op een uitkering, "werkloos in de ware zin van het woord dus).

Kan ik nu reeds starten als ZIB, of moet ik eerst een contract hebben bij een volgende werknemer?

1 Antwoorden 1. Zenito Ondernemingsloket

  Beste Cornette,

  U kan starten als ZIB maar eens de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding voorbij zal u een akkoord van de RVA moeten hebben om in bijberoep de activiteit te kunnen uitoefenen. Afhankelijk van de aard van de activiteit kan de RVA zijn akkoord geven.

  Ik lees op de site van de RVA :

  “Om een bijberoep (als zelfstandige of in loondienst) verder te zetten gedurende de werkloosheid, moeten 4 voorwaarden tegelijkertijd vervuld worden.
  U moet het bijberoep reeds hebben uitgeoefend tijdens uw tewerkstelling als werknemer, gedurende ten minste 3 maanden voorafgaand aan uw uitkeringsaanvraag. Deze periode van drie maand wordt verlengd met de periodes van ziekte of tijdelijke werkloosheid.
  Als u een uitkeringsaanvraag indient naar aanleiding van het stopzetten van een zelfstandige activiteit in hoofdberoep, en u wenst deze activiteit verder te zetten in bijberoep, dan worden deze voorwaarde bekeken op het ogenblik van de start van de zelfstandige activiteit in hoofdberoep.

  Het is dus niet mogelijk een bijberoep te beginnen gedurende de werkloosheid (tenzij voor de werkloze van 50 jaar of meer die de vrijstelling oudere werkloze geniet).
  U moet het bijberoep aangeven op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag bij uw uitbetalingsinstelling. U moet ja antwoorden op de vraag “oefent u een bijkomstige activiteit uit?” vermeld op het formulier C1. U moet eveneens een formulier C1A invullen. Het is zeer belangrijk de vragen gesteld op deze beide formulieren correct en nauwkeurig te beantwoorden.
  Indien u een bijberoep uitoefent zonder aangifte ervan, zult u immers uw uitkeringen moeten terugbetalen en zult u meerdere weken van het recht op uitkeringen worden uitgesloten. U kunt eveneens worden vervolgd voor een strafrechtbank.
  U magdeze activiteit niet verrichten tussen 7 en 18 uur tijdens de week (van maandag tot vrijdag).

  Op zaterdag en zondag kunt u daarentegen deze activiteit wel verrichten tussen 7 en 18 uur. In dit geval verliest u een uitkering per gewerkte zaterdag of zondag (zelfs indien u werkt na 18 u en/of vóór 7u).
  Sommige activiteiten zijn verboden

  Volgende activiteiten kunnen niet bijkomstig verricht worden gedurende de werkloosheid (zelfs als de andere voorwaarden vervuld zijn):
  de activiteit in een beroep dat alleen na 18 uur wordt uitgeoefend (bijvoorbeeld nachtwaker);
  de activiteiten die verboden zijn krachtens de wet van 6 april 1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken(voor meer informatie, gelieve uw uitbetalingsinstelling te raadplegen);
  de activiteiten:
  in een beroep van de horecasector (hotels, restaurants en drankgelegenheden) of van de vermaakondernemingen;
  van leurder, reiziger (verkoop van goederen aan huis of op markten);
  van verzekeringsagent of -makelaar.

  tenzij de activiteit van gering belang is (het is altijd beter om het werkloosheidsbureau te vragen of uw activiteit van gering belang is)”

  Met vriendelijke groet,

  Bart Pittoors
  Sociaal Juridisch Adviseur Zenito Studiedienst
  Zenito Sociaal Verzekeringsfonds en Ondernemingsloket
  http://www.zenito.be


Deze vraag beantwoorden