Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Sociale bijdragen in bijberoep en in hoofdberoep?

Vraag van: 1708 keer bekeken Sociaal statuut

Ik beschik over een BTW nummer in de hoedanigheid van zelfstandige in bijberoep. Tot dusver werd hiervan heel sporadisch gebruik gemaakt. Voor bepaalde periodes in 2008 en 2010 werd er een omzetting gemaakt naar hoofdberoep. Niet omdat m'n inkomsten te hoog lagen of de aangiften foutief werden ingegeven. In 2010 werden geen inkomsten gegenereerd en voor de voorgaande periodes moesten geen bijdragen geleverd worden mits de referte-inkomsten steeds onder de minimum drempel lagen. De reden hiervan is dat ik voor de betreffende periodes 'n time-out nam om me te optimaliseren (als grafisch ontwerper - illustrator) en me hierbij nergens aansloot omdat ik geen uitkering voor deze periodes hoefde te ontvangen, ook al had ik er recht op. Mits ik hierdoor geen sociale bijdragen leverde en geen bijberoep uitoefende maar een BTW- nummer bezat werd een omzetting gemaakt naar hoofdberoep. Zoals ik reeds aangaf vond ik dit als zelfstandige in bijberoep die geen sociale bijdragen moest leveren behoorlijk unfair. Het is dan ook een meer dan behoorlijk bedrag dat ze je aanmeten voor een periode waarin je geen inkomsten ontving. Ik constateer dat deze sociale bijdragen volledig aftrekbaar zijn maar wat je daaronder net mag verstaan had ik graag even vernomen van u. Namelijk : - Wil volledig aftrekbaar zeggen dat je hetzelfde bedrag nadien integraal recupereert ? - Indien dit zo is, en in dit specifieke geval mits ze het mogelijk als 'n achterstallige betaling categoriseren ? Maakt dat dan iets uit of is een betaling naar sociale bijdragen steeds van toepassing bij beroepskosten welke periode deze dan ook betreft ? Zoals u merkt heb ik hierover een geringe kennis en had hiervoor graag even antwoord verkregen op bovenstaande vragen. Dank bij voorbaat.  

1 Antwoorden 1. Nick Dupaix - Xerius

  Beste,

  Indien u inderdaad voor bepaalde periodes geen sociale zekerheidsrechten opbouwt als werknemer, uitkeringsgerechtigde werkloze of vanuit een loopbaanonderbreking met uitkeringen, wordt u beschouwd als zelfstandige in hoofdberoep en niet langer in bijberoep.

  U kan echter wel een aanvraag indienen tot kwijtschelding van eventueel opgelopen interesten na betaling van de hoofdsom.

  Volledige aftrekbaarheid wil niet zeggen dat je het bedrag nadien integraal recupereert. het is echter wel zo dat deze sociale bijdragen net zoals uw beroepskosten aftrekbaar zijn van uw bruto inkomsten en dus niet meetellen voor de belastingen die worden berekend op basis van het netto belastbaar inkomen. (bruto inkomen – kosten – sociale bijdragen = netto belastbaar inkomen)

  De betaalde sociale bijdragen zijn aftrekbaar in het jaar waarin deze worden betaald. Het laattijdig betalen heeft dus geen invloed op de aftrekbaarheid.

  Vriendelijke groeten,

  Nick Dupaix
  Klantverantwoordelijke sociale bijdragen
  Xerius


Deze vraag beantwoorden