Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Schijnzelfstandigheid vermijden?

Vraag van: 1751 keer bekeken Sociaal statuut

Beste,

Graag had ik uw mening over volgende situatie: het gaat om een horeca-zaak, wij zijn met 5 vennoten, doch 1 van ons is slechts zaakvoerder (hij heeft ook het grootste aandeel in de bvba). Alle 5 werken wij voor de bvba en factureren wij hieraan als onze enige klant. Wij zijn alle 5 ingeschreven als zelfstandigen. Wie wanneer werkt, wordt beslist in onderling overleg, net zoals de menu's, de prijzen, ...Wat kunnen wij doen om schijnzelfstandigheid te vermijden?

1 Antwoorden 1. Zenito Ondernemingsloket

  Beste Eva,

  De problematiek van schijnzelfstandigen en schijnwerknemers heeft al heel wat inkt laten vloeien. De discussie ontstaat doordat niet altijd duidelijk is wie werknemer is en wie zelfstandige. In 2007 heeft men duidelijkheid proberen scheppen door algemene criteria in te voeren, vastgelegd in de wet op de arbeidsrelaties. Volgens deze criteria is een zelfstandige iemand die de vrijheid heeft om zijn arbeid te organiseren, om de arbeidstijd in te delen en is er geen hiƫrarchische controle.

  Maar de Arbeidsrelatieswet hecht groot belang aan de ‘wil van de partijen’. Daardoor zal een rechtbank pas tot een herziening of hekwalificatie van de arbeidsrelatie overgaan wanneer de feitelijke arbeidssituatie, zoals die uit de feiten blijkt, manifest niet overeenstemt met de gekozen arbeidsrelatie als zelfstandige of als werknemer.

  In bepaalde sectoren bracht de arbeidsrelatieswet geen oplossing. De grijze zone bleef te groot. Bovendien kon men nergens terecht voor advies in de individuele situatie. Dus ook wie van goede wil was, kon achteraf met een controle van de sociale inspectie geconfronteerd worden, waarna de arbeidsrelatie herzien werd.

  Aan deze gebreken werd eind 2012, begin 2013 een mouw gepast door:

  De invoering van specifieke criteria voor bepaalde sectoren. Maar bij familiale arbeidsrelaties gelden de sectorspecifieke criteria niet.
  De oprichting van een Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie, die aan sociale ruling doet. Dit betekent dat werknemers, werkgevers, opdrachtgevers en zelfstandigen gezamenlijk of afzonderlijk een advies kunnen vragen aan de Administratieve Commissie over de specifieke individuele arbeidsrelatie.

  Zenito heeft als opdracht gekregen om zelfstandigen die zich bij ons aansluiten te helpen hun dossier samen te stellen. In de eerste plaats betekent dit dat we nagaan of uw dossier waarmee u om sociale ruling verzoekt volledig is. Vervolgens maken we uw aanvraag over aan de Administratieve Commissie.

  Uiteraard zijn we steeds bereid om meer uitleg te geven bij de algemene criteria en de sectorspecifieke criteria. Of u al dan niet beantwoord aan die criteria kan Zenito niet voor u uitmaken. We kunnen u hoogstens een inschatting geven op basis van uw verklaringen, waarna u op basis van onze informatie zelf een beeld kunt vormen. Om zekerheid te bekomen kunt u beroep doen op de Administratieve Commissie ter Regeling van de Arbeidsrelatie.

  Opgelet, de Commissie aanvaardt onder bepaalde voorwaarden ook aanvragen voor bestaande arbeidsrelaties. U moet die aanvraag in dat geval rechtstreeks bij de administratieve Commissie indienen.

  Lees meer op : http://www.zenito.be/nl/ondernemer/sociale-ruling

  Je kan ons steeds contacteren :

  Bart Pittoors
  Sociaal Juridisch adviseur Zenito Studiedienst


Deze vraag beantwoorden