Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Recht uitkering zelfstandige

Vraag van: 1215 keer bekeken Sociaal statuut

Hallo,

Wanneer men zelf ontslag neemt om een eigen zaak te starten, heeft men in principe geen recht op een uitkering (althans niet meteen).

Weet u of het mogelijk is om toch een uitkering te krijgen tijdens de periode die nodig is voor de voorbereiding van de zelfstandige activiteit?

Ik lees dat in zulke periode de RVA werklozen met een uitkering toelaat hun uitkering te behouden. Maar wanneer men in de eerste plaats nog geen uitkering ontvangt (wegens zelf ontslag genomen), kan men dan toch een uitkering aanvragen om de maanden die nodig zijn om de zaak op te starten te overbruggen?

Dank voor uw raad.

1 Antwoorden 1. Zenito Ondernemingsloket

  Beste Bart,

  U kan inderdaad een zaak voorbereiden tijdens de werkloosheid (als je uitkeringsgerechtigd bent en zelf geen ontslag hebt genomen).

  Meer informatie kan je vinden op : http://www.rva.be/frames/frameset.aspx?Language=NL&Path=D_opdracht_zelfstandige/&Items=1

  U geniet werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen en u wenst een zelfstandige activiteit voor te bereiden?

  Welke activiteiten mag u uitoefenen?

  U kunt, met behoud van uitkeringen, gedurende een periode van ten hoogste 6 maanden, uw vestiging als zelfstandige voorbereiden door bepaalde activiteiten te verrichten: studies met betrekking tot de haalbaarheid van het beoogde project, de inrichting van de lokalen en de installatie van het materiaal, het leggen van de nodige contacten om het project op te starten en het vervullen van de administratieve formaliteiten.

  Ondermeer de volgende activiteiten zijn toegelaten: marktstudies verrichten, een handelszaak of burelen kopen of huren, vennoten, leveranciers en kredietverleners zoeken, een vennootschap oprichten, personeel aanwerven (dat men evenwel nog niet mag tewerkstellen), productiegoederen aankopen, stappen ondernemen in verband met het handelsregister, de BTW en de sociale zekerheid.

  Welke formaliteiten moet u verrichten bij de aanvang van de voorbereiding?

  U moet voorafgaandelijk en schriftelijk aangifte doen van de voorbereiding bij het werkloosheidsbureau door middel van het formulier C45 E” Aangifte van activiteiten ter voorbereiding op een vestiging als zelfstandige of op de oprichting van een onderneming ” dat u kunt verkrijgen bij uw uitbetalingsinstelling. De mogelijkheid om uw zelfstandige activiteit voor te bereiden is beperkt tot maximum 6 maanden en eenmalig. Vanaf het ogenblik dat u uw zelfstandige activiteit effectief uitoefent, hebt u geen recht meer op uitkeringen.

  Wenst u begeleid te worden door een “steunpunt voor starters”?

  Bent u bij de aanvraag van de ondersteuning jonger dan 30 jaar, en was u nooit eerder gevestigd als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, dan kan u gedurende ten minste drie tot ten hoogste zes maanden, begeleid worden door een Steunpunt voor starters. Neem daartoe contact op met het Participatiefonds (www.fonds.org) of met een Steunpunt voor starters. Geniet u bovendien inschakelingsuitkeringen (geen werkloosheidsuitkeringen!), dan kan u bovendien vanwege het Participatiefonds een vergoeding ontvangen die cumuleerbaar is met de inschakelingsuitkering. Het feit dat u inschakelingsuitkeringen geniet kan door het werkloosheidsbureau geattesteerd worden op een formulier C63-PARTICIPATIEFONDS.

  Welke zijn de formaliteiten tijdens de voorbereidingsperiode?

  Tijdens de voorbereidingsperiode moet u ingeschreven blijven als werkzoekende en in het bezit blijven van een controlekaart die u moet invullen volgens de erop vermelde instructies:

  maak geen melding op de controlekaart van de voorbereidende activiteiten, indien ze zich beperken tot de hierboven vermelde toegelaten activiteiten;
  verricht u andere activiteiten, of start u de zelfstandige activiteit reeds tijdens de periode van 6 maanden, vermeld dit dan op uw controlekaart, door de betreffende vakjes zwart te maken. U hebt dan geen recht meer op uitkeringen.
  Wil u een startlening en een renteloze lening aanvragen?

  Heeft u met het Participatiefonds en een Steunpunt voor starters een ondersteuningsovereenkomst afgesloten, dan kan u op het einde van de voorbereidingsperiode een startlening, al of niet in combinatie met een renteloze lening, aanvragen.

  Met vriendelijke groet,

  Bart Pittoors
  Sociaal Juridisch Adviseur Zenito Studiedienst
  http://www.zenito.be
  http://www.startersgps.be


Deze vraag beantwoorden