Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Probleem met de sociale kas van Acerta

Vraag van: 2040 keer bekeken Sociaal statuut

Reeds 33 jaar betaal ik in hoofdberoep als kinesist, mijn sociale bijdrage aan Acerta. Bij het laatste kwartaal 4/2012 is echter deze domiciliëring niet doorgegaan door een tijdelijke ontoereikende cash op de rekening door allerlei transacties die juist op die datum doorgingen. De bank heeft dit dadelijk rechtgezet door een directe betaling op 7/01/2013. Na een telefonisch onderhoud met acerta heb ik verwittigd van deze transactie en heb ik gezegd dat de domiciliëring is opgezegd om zulke toestanden in de toekomst te vermijden. Nu krijg ik een schrijven waarbij acerta mij een afrekening TERUG via “domiciliëring” stuurt voor 1/2013 met een boete van 264 euro voor het laattijdig betalen van het laatste kwartaal (4/2012). Rekening houdend met vorige 131 stortingen die steeds zonder problemen zijn uitgevoerd, vind ik dit helemaal niet kunnen. Bovendien geeft het ook nog de indruk dat ik slechte betaler ben!! ik mag bovendien stellen dat intern bij Acerta ook alles niet wordt uitgevoerd (nog steeds domiciliëring), alhoewel mij via telefoon is gezegd dat alles in orde was. Is hieraan iets te doen, eventueel van kas veranderen?

1 Antwoorden  1. Janique - Securex Ondernemingsloket

    De sociale verzekeringskassen zijn verplicht om interesten aan te rekenen als de bijdrage niet op de laatste dag van het kwartaal op hun rekening staat. De interesten zijn wettelijk vastgelegd op 3% per kwartaal +7% bij de overschrijding van het kalenderjaar.

    Aangezien u volledig ter goeder trouw gehandeld hebt en in het verleden steeds op tijd betaalde, kan u een kwijtschelding van die verhoging aanvragen.Kijk eens op volgende site : http://www.securex.be/nl/zelfstandige/brochures/statut-zelfstandige/?q=kwijtschelding

    Veranderen van sociaal verzekeringsfonds kan op 1/1 van ieder jaar, mits aanvraag voor 30/6 en op voorwaarde dat u minstens 4j bij dezelfde kas aangesloten is.


Deze vraag beantwoorden