Welkom Gast. Inloggen or Registreren

2 Antwoorden

Misschien kunnen jullie mij verder helpen?

Vraag van: 991 keer bekeken Sociaal statuut

Ik weet niet goed waar ik het beste terecht kan met mijn vraag maar misschien kunnen jullie mij wel verder helpen.

Ik heb momenteel een contract van onbepaalde duur (voltijds). Nu werk ik eigenlijk voor "2 bedrijven" (valt onder 1 overkoepelend bedrijf). Voor beide doe ik grafisch werk en voor één doe ik af en toe nog een bijkomende taak. Die bijkomende taak zou ik niet meer willen doen dus is er momenteel te weinig werk voor een voltijds contract.

Ik ben met mijn werkgever de verschillende opties aan het nagaan.

Zou u het aanraden om als zelfstandige grafisch vormgever te beginnen zodat ik zelf de uren kan bepalen?

Naar mijn weten is er geen contract met flexibele uren per week/maand.

Er zullen drukke en minder drukke perioden zijn dus ik zit een beetje vast met wat te doen.

Alvast bedankt voor uw tijd.

2 Antwoorden 1. Hans Eynikel - boekhouder - fiscalist

  Beste Eva,

  als uw als zelfstandige zou gaan werken verliest uw wel een hoop voordelen zoals de ontslagvergoeding, uitkeringen bij ziekte..

  Ik zou het in uw geval dus ook enkel aanraden als u aanzienlijk meer kan factureren dan wat u nu hebt als bediende. Bovendien lijkt me hier ook mogelijk het probleem van schijnzelfstandigheid te spelen. 2. An Govaerts - Xerius

  Beste Eva,

  Als u niet onder gezag wenst te werken, geen arbeidsovereenkomst heeft, uw werktijd vrij kiest en uw mag uw eigen werkwijze hanteren voor uw werk, dan kan u aansluiten als zelfstandige.

  Belangrijk om weten is wanneer u kan aansluiten als zelfstandige in bijberoep.

  Hierbij een overzicht van mogelijke situaties:
  • als u nog een andere activiteit uitoefent (als werknemer of ambtenaar): Om in aanmerking te komen voor verminderde sociale bijdragen als zelfstandige in bijberoep, moet u minstens halftijds tewerkgesteld zijn. Als u vast benoemd bent in het onderwijs, moet uw tewerkstelling minstens 6/10 van een volledig uurrooster bedragen. Er hoeft niet voor elke dag minstens een halftijds contract te zijn, maar op kwartaalbasis moet een gemiddelde van 50 % worden bereikt (= contractuele). Maar voor het eerste en het laatste kwartaal in de categorie bijberoep moet er op de eerste en laatste dag echter wel een minstens halftijdse tewerkstelling zijn
  • als u een opzeggingsvergoeding ontvangt
  • als u werkloos bent en uitkeringsgerechtigd werkloze bent (in deze situatie moet u steeds toestemming vragen van uw uitkeringsinstelling)
  • als u arbeidsongeschikt bent als werknemer en een uitkering geniet (in deze situatie moet u steeds toestemming vragen van uw uitkeringsinstelling)

  Als u kan aansluiten als zelfstandige in bijberoep omdat u een gelijkwaardig statuut heeft (zie hierboven), vestigt u uw sociale zekerheidsrechten nog steeds via uw loontrekkende activiteit en/of uw vervangingsinkomen. Voor de sociale bijdragen, verwijs ik u door naar onze infofiche bijberoep op onze website.

  Als u wenst aan te sluiten in hoofdberoep (en dus geen gelijkwaardig statuut heeft), vestigt u uw sociale zekerheidsrechten (kinderbijslag, pensioen, ziekte- en invaliditeit) via uw zelfstandige statuut. Voor de sociale bijdragen, verwijs ik u door naar onze infofiche hoofdberoep op onze website
  Met vriendelijke groeten,
  An Govaerts
  Klantverantwoordelijke sociale bijdragen
  Xerius


Deze vraag beantwoorden