Welkom Gast. Inloggen or Registreren

2 Antwoorden

Minimum loon vennootschap

Vraag van: 1683 keer bekeken Rechtsvorm

Beste,

Wat is het minimum loon dat je jezelf dient uit te keren vanuit een vennootschap?

(in verhouding tot de minimum soc.bijdr.)

Als starter is het niet evident om vanaf maand 1 €X,- te kunnen uitkeren.

 

 

2 Antwoorden 1. Carbofisc

  niets. Je bent niet verplicht om je een loon uit te keren.

  Voor het verlaagd tarief is het wel zo dat je wedde per boekjaar moet hoger zijn dan je winst, of 36000 €. 2. Zenito Ondernemingsloket

  Beste Tom,

  Je sociale bijdragen kan je simuleren via http://www.zenito.be => tools

  Je vennootschap kan een vrijstelling hebben gedurende drie jaar van de wettelijke vennootschapsbijdrage.

  Elke vennootschap onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-verblijfshouders (buitenlandse vennootschappen die zich in België vestigen) moet binnen de 90 dagen na haar oprichting aangesloten worden bij een sociaal verzekeringsfonds. Vennootschappen zijn een jaarlijkse forfaitaire sociale bijdrage verschuldigd.

  Vennootschappen betalen een jaarlijkse bijdrage. Vennootschappen met een balanstotaal van minder dan € 646.787,86 (balanstotaal uit de jaarrekeningen die 2 jaar geleden neergelegd werden) betalen € 347,50. Ligt het balanstotaal hoger, dan is een bijdrage van € 868,00 verschuldigd.

  De vennootschapsbijdrage is verschuldigd vanaf het jaar waarin de vennootschap zijn rechtspersoonlijkheid verkrijgt. Een vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid zodra de oprichtingsakte bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel wordt neergelegd.

  In uitzonderlijke situaties kan aan de vennootschap een vrijstelling van bijdragen verleend worden of hoeft de bijdrage niet betaald te worden:

  De eerste 3 jaar hoeft een vennootschap geen bijdrage te betalen indien: 1) het een commerciële personenvennootschap is (bv. een bvba, maar geen NV, CV of vennootschap waarin een vrij beroep ondergebracht werd); en 2) de zaakvoerders en een meerderheid van de werkende vennoten maximaal 3 jaar zelfstandige waren, gedurende de 10 jaar onmiddellijk voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap.
  De administratie van de directe belastingen levert een attest af waaruit blijkt dat het om een slapende vennootschap gaat (een zogenaamd attest 276 C1). Dit attest kan afgeleverd worden indien geen burgerlijke of handelsactiviteiten worden gesteld. De aflevering ervan kan enkel en alleen retroactief.
  Failliete vennootschappen, vennootschappen die zich in gerechtelijke reorganisatie bevinden en vennootschappen die in vereffening zijn.
  Een wijziging van de rechtsvorm of een verandering aan de statuten wordt niet beschouwd als de oprichting van een nieuwe vennootschap.

  Betaalde bijdragen kunnen in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of vereffening niet terugbetaald worden.

  Rechtspersonen die geen vennootschappen zijn, zijn de vennootschapsbijdrage niet verschuldigd. Vzw’s dienen bijvoorbeeld niet aan te sluiten bij het sociaal verzekeringsfonds.

  Bart Pittoors
  Sociaal Juridisch Adviseur Zenito Studiedienst
  http://www.startersgps.be


Deze vraag beantwoorden