Welkom Gast. Inloggen or Registreren

1 Antwoorden

Hoeveel hou ik op het einde van de maand over?

Vraag van: 1810 keer bekeken Zelfstandig bijberoep

Ik zou graag starten met een zelfstandig bij beroep als hondentrimster. Als ik ongeveer 35 euro vraag per uur hoeveel hou ik daar dan van over op het einde van de maand. Je betaalt 22 % sociale bijdrage en 40 % belastingen als je brutoloon op jaarbasis niet boven de 11240 euro bedraagt. Dus als ik het goed begrijp of je 1000 euro of 2000 euro bijverdient in bijberoep het blijft 40% op je brutoloon op jaarbasis van je hoofdberoep? En om een vrijstelling van btw te krijgen mag je waarschijnlijk ook maar een bepaald bedraag verdienen, hoeveel is dat juist? Komt het in je voordeel uit als je daar vrijstelling voor krijgt of niet? Bedankt?!

1 Antwoorden 1. SBB Accountants en Adviseurs

  Wie start met een zelfstandig bijberoep onder de vorm van een eenmanszaak, zal belast worden in de personenbelasting. De personenbelasting is een progressieve belasting wat wil zeggen: hoe hoger het inkomen, hoe hoger het belastingpercentage. De inkomsten van het zelfstandig bijberoep zullen worden opgeteld bij het inkomen als loontrekkende waardoor de inkomsten uit een zelfstandige activiteit al snel aan een hoger tarief belast zullen worden.
  De tarieven voor de personenbelasting voor 2013 zijn de volgende:
  inkomen € 0,01 – 8.590 25%
  inkomen € 8.590 – 12.220 30%
  inkomen € 12.220 – 20.370 40%
  inkomen € 20.370 – 37.330 45%
  boven € 37.330 50%
  Deze tarieven houden geen rekening met de aanvullende gemeentebelasting.
  In het slechtste geval betaalt u op uw inkomen (na aftrek van kosten) 50% belastingen en 22% sociale bijdragen.

  Wanneer uw inkomen op jaarbasis (in bijberoep) lager zou zijn dan 1.419,49 euro moet u geen sociale bijdragen betalen.

  Om onder de zogenaamde ‘kleine ondernemersregeling’ te kunnen vallen moet u een jaaromzet van minder dan 5.580 euro hebben. Onder deze regeling ontsnapt u aan een aantal btw-formaliteiten zoals de periodieke aangiften en moet u ook geen btw aanrekenen aan uw klanten. Keerzijde van de medaille is dan wel dat u geen recht hebt om de btw op investeringen of andere aankopen te recupereren. Voor vele zelfstandigen weegt deze kost echter niet op tegen de zware btw-verplichtingen die men als “gewone” btw-plichtige heeft.

  Indien u hierover nog vragen heeft, mag u ons altijd contacteren.


Deze vraag beantwoorden