Welkom Gast. Inloggen or Registreren

3 Antwoorden

Hamburgers verkopen op de markt

Vraag van: 5682 keer bekeken Algemeen

Ik zou graag beginnen met het verkopen van hamburgers op markten. Welke stappen moet ik hiervoor nemen? dank bij voorbaat  

3 Antwoorden 1. SBB Accountants en Adviseurs

  Patrick,

  wanneer je met deze activiteit wil starten, moet je een inschrijving nemen in de KBO. De verkoop van hamburgers vereist enkel het bewijs van basiskennis bedrijfbeheer. Voor de inschrijving in de KBO betaal je het wettelijk vastgelegd tarief van 79 euro.

  Om op markten te mogen verkopen moet je een machtiging ambulante handel aanvragen. Deze aanvraag verloopt gelijktijdig met de inschrijving in de KBO. Er bestaan twee types machtigingen. Jij hebt een machtiging als werkgever nodig. Deze is vereist voor de persoon die de ambulante handel als zelfstandige voor eigen rekening uitoefent. Deze machtiging is persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Kostprijs: 150 euro. De machtiging blijft wel geldig zolang u de activiteiten uitoefent.

  U zal zich ook moeten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. De aansluiting moet in orde zijn uiterlijk de dag van de start van de zelfstandige activiteit. Afhankelijk van uw huidige situatie (bent u loontrekkende of niet) gaat het om een aansluiting in hoofdberoep of in bijberoep.

  De verkoop van hamburgers is tevens een activiteit die valt onder het toepassingsgebied van het Federaal Voedselagenschap. U zal de activiteit bij het FAVV moeten melden en een jaarlijkse bijdrage betalen.

  Dit zijn de voornaamste opstartformaliteiten. Indien u hierover nog vragen heeft, kan u steeds terecht bij een SBB-kantoor in uw buurt. Een eerste gesprek is steeds vrijblijvend. SBB kan bovendien al deze formaliteiten voor u in orde brengen. 2. zelfstandigen.be

  Hou er rekening mee dat niet iedereen zonder meer op een markt mag gaan staan. Je hebt hier vaste en een (klein) aantal losse plaatsen. Alvorens een vaste plaats te kunnen innemen, moet die vrijkomen. En moet de marktcommissie die plaats aan jou willen toekennen. In het kader van de attractiviteit van een markt, kan men oordelen dat deze of gene activiteit niet wenselijk is.

  Ook het aantal losse plaatsen is beperkt. Die worden maar de dag zelf toegekend. Op sommige plaatsen doen ze dat met de dobbelstenen of met strooikentrek. Op andere plaatsen worden ze verloot.

  Om maar te zeggen dat jij je hierover eerst best informeert bij de gemeente, wil je niet van een kale reis terugkomen.

  Dit alles geldt uiteraard alleen voor de wekelijkse markten, niet voor evenementen of voor verkoop op andere dagen dan de wekelijkse markt. 3. Wouter Lecluyse

  Momenteel zijn er enkele vacante plaatsen op de Maandagmarkt van Kortrijk. http://ow.ly/jAIQJ


Deze vraag beantwoorden