Welkom Gast. Inloggen or Registreren

2 Antwoorden

Ben ik een schijnzelfstandige?

Vraag van: 2425 keer bekeken Sociaal statuut

Ik ben begonnen met een drietal dagen per week op zelfstandige basis voor hetzelfde bedrijf te werken. Ik doe dat als programmeur en mag de dagen die ik werk zelf invullen. Daarnaast zijn er nog een paar andere klanten waar ik als zelfstandige voor ga werken. Ik ben uiteraard gebonden aan werkuren en vakantie voor wat het bedrijf betreft. Ik krijg ook mijn opdrachten van iemand binnen het bedrijf. Ik moet ook tijdens en na een opdracht de stand van zaken rapporteren aan die zelfde persoon. Naar aanleiding van sommige berichten in de pers, vraag ik mij nu af of er in mijn geval sprake is van schijnzelfstandigheid?  

2 Antwoorden 1. zelfstandigen.be

  Als je spreekt van rapporteren aan iemand, zou dit kunnen wijzen op een hiërarchische band of een band van ondergeschiktheid. Waarbij het niet uitmaakt of je nog voor andere klanten gaat werken of niet.

  Er is natuurlijk wel een verschil tussen het beleggen van werkbespreking of het maken van een voortgangsrapport als zelfstandige t.o.v. het rapporteren aan een “baas”.

  De feitelijke toestand is hierbij belangrijk. Misschien helpt het om een aannemingsovereenkomst op te stellen?

  http://www.zelfstandigen.be/aannemingsovereenkomst/ 2. SBB Accountants en Adviseurs

  Beste,

  de criteria die u aanhaalt zouden kunnen wijzen op schijnzelfstandigheid. Maar uiteindelijk is het de samenloop van meerdere criteria die zal toelaten om te oordelen of er ook werkelijk sprake is van schijnzelfstandigheid.

  U zou inderdaad een overeenkomst voor samenwerking op zelfstandige basis kunnen opmaken. Een goed contract staat garant voor een goede uitgangspositie. Toch biedt een goed contract geen waterdichte bescherming. De dagelijkse praktijk moet immers in overeenstemming zijn met de contractuele bewoordingen. De reële situatie zal voor de sociale inspectie uiteindelijk doorslaggevend zijn.

  U bent zeker een schijnzelfstandige indien u voor dezelfde onderneming werkt als loontrekkende én als zelfstandige en het bovendien gaat om de uitoefening van dezelfde activiteiten.

  Anderzijds heeft een herkwalificatie van de arbeidsrelatie vooral ernstige gevolgen voor de vermeende werkgever. Hij kan verplicht worden tot betaling van verbrekingsvergoedingen, achterstallig vakantiegeld, feestdagenvergoedingen, … aan de schijnzelfstandige. De RSZ kan bovendien tot 5 jaar teruggaan om van de werkgever zowel de betaling van de werkgeversbijdragen als van de werknemersbijdragen te vorderen. Daarbij komt nog dat de werkgever bij een herkwalificatie van de schijnzelfstandige naar werknemer kan vervolgd worden voor de correctionele rechtbank wegens het niet naleven van de wettelijke voorschriften inzake aangifte en betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. Dergelijke feiten maken immers een sociaalrechtelijk misdrijf uit dat bestraft kan worden met een gevangenisstraf en/of een geldboete.


Deze vraag beantwoorden